Bán nhà mặt đường Phan Thúc Trực - Kd tốt 0971553986

Mã tin: 2688953 - Lượt xem: 458 - Trả lời: 0
Đặt tin VIP ngày: Soạn CV3 2688953 gửi 8777 (15k/sms. Mỗi tin + 24 giờ)
Đặt tin VIP tháng? Bấm vào đây
 1. lapnhapkhau
  Thành viên mới Tham gia: 20/05/2016 Bài viết: 1.451 Điện thoại: 0934402299
  [​IMG][​IMG]Chuẩn bị đi nước ngoài nên em bán căn nhà đổ bằng mặt đường Phan Thúc Trực – p Đông Vĩnh – Tp Vinh
  [​IMG] Diện tích: 110m2 (6,24 x 17)
  [​IMG] Hướng TB
  [​IMG] Đường hiện trạng 9m thảm nhựa đẹp long lanh, khu vực dân cư đông đường thông thoáng ô bàn cờ.
  [​IMG] Vị trí gần khu đấu giá TRung NGhĩa – gần đường NGuyễn Trường Tộ - gần đường Trần Bình Trọng . Tiện ích xung quanh đầy đủ.
  [​IMG] Nhà còn kiên cố và đang ở rất tốt, có sân để ô tô.
  [​IMG][​IMG] Giá: 2,x tỷ
  [​IMG] Liên hệ em để xem nhà: 0971553986

  =AZVBNYQnv0eQmGNUKhBEPrdKdk_rHIl3qYIbIFwWLpMz-M-HrtwfBO0UmK2qH60mCNrTxpTcnMCDqQmb4TWUq-c-bizeiRvVTKKgtLPmAt5hsC-bp7IoOf4PbMRHuJ1eVX6VmkH3teLYEftZAc-j6H_5Bfu_FzU2K50Lif6LBTSgbA&__tn__=*bH-R']
  =AZVBNYQnv0eQmGNUKhBEPrdKdk_rHIl3qYIbIFwWLpMz-M-HrtwfBO0UmK2qH60mCNrTxpTcnMCDqQmb4TWUq-c-bizeiRvVTKKgtLPmAt5hsC-bp7IoOf4PbMRHuJ1eVX6VmkH3teLYEftZAc-j6H_5Bfu_FzU2K50Lif6LBTSgbA&__tn__=*bH-R']=AZVBNYQnv0eQmGNUKhBEPrdKdk_rHIl3qYIbIFwWLpMz-M-HrtwfBO0UmK2qH60mCNrTxpTcnMCDqQmb4TWUq-c-bizeiRvVTKKgtLPmAt5hsC-bp7IoOf4PbMRHuJ1eVX6VmkH3teLYEftZAc-j6H_5Bfu_FzU2K50Lif6LBTSgbA&__tn__=*bH-R']

  [​IMG]
  =AZVBNYQnv0eQmGNUKhBEPrdKdk_rHIl3qYIbIFwWLpMz-M-HrtwfBO0UmK2qH60mCNrTxpTcnMCDqQmb4TWUq-c-bizeiRvVTKKgtLPmAt5hsC-bp7IoOf4PbMRHuJ1eVX6VmkH3teLYEftZAc-j6H_5Bfu_FzU2K50Lif6LBTSgbA&__tn__=*bH-R']=AZVBNYQnv0eQmGNUKhBEPrdKdk_rHIl3qYIbIFwWLpMz-M-HrtwfBO0UmK2qH60mCNrTxpTcnMCDqQmb4TWUq-c-bizeiRvVTKKgtLPmAt5hsC-bp7IoOf4PbMRHuJ1eVX6VmkH3teLYEftZAc-j6H_5Bfu_FzU2K50Lif6LBTSgbA&__tn__=*bH-R']
  =AZVBNYQnv0eQmGNUKhBEPrdKdk_rHIl3qYIbIFwWLpMz-M-HrtwfBO0UmK2qH60mCNrTxpTcnMCDqQmb4TWUq-c-bizeiRvVTKKgtLPmAt5hsC-bp7IoOf4PbMRHuJ1eVX6VmkH3teLYEftZAc-j6H_5Bfu_FzU2K50Lif6LBTSgbA&__tn__=*bH-R']=AZVBNYQnv0eQmGNUKhBEPrdKdk_rHIl3qYIbIFwWLpMz-M-HrtwfBO0UmK2qH60mCNrTxpTcnMCDqQmb4TWUq-c-bizeiRvVTKKgtLPmAt5hsC-bp7IoOf4PbMRHuJ1eVX6VmkH3teLYEftZAc-j6H_5Bfu_FzU2K50Lif6LBTSgbA&__tn__=*bH-R']

  [​IMG]
  =AZVBNYQnv0eQmGNUKhBEPrdKdk_rHIl3qYIbIFwWLpMz-M-HrtwfBO0UmK2qH60mCNrTxpTcnMCDqQmb4TWUq-c-bizeiRvVTKKgtLPmAt5hsC-bp7IoOf4PbMRHuJ1eVX6VmkH3teLYEftZAc-j6H_5Bfu_FzU2K50Lif6LBTSgbA&__tn__=*bH-R']=AZVBNYQnv0eQmGNUKhBEPrdKdk_rHIl3qYIbIFwWLpMz-M-HrtwfBO0UmK2qH60mCNrTxpTcnMCDqQmb4TWUq-c-bizeiRvVTKKgtLPmAt5hsC-bp7IoOf4PbMRHuJ1eVX6VmkH3teLYEftZAc-j6H_5Bfu_FzU2K50Lif6LBTSgbA&__tn__=*bH-R']
  =AZVBNYQnv0eQmGNUKhBEPrdKdk_rHIl3qYIbIFwWLpMz-M-HrtwfBO0UmK2qH60mCNrTxpTcnMCDqQmb4TWUq-c-bizeiRvVTKKgtLPmAt5hsC-bp7IoOf4PbMRHuJ1eVX6VmkH3teLYEftZAc-j6H_5Bfu_FzU2K50Lif6LBTSgbA&__tn__=*bH-R']=AZVBNYQnv0eQmGNUKhBEPrdKdk_rHIl3qYIbIFwWLpMz-M-HrtwfBO0UmK2qH60mCNrTxpTcnMCDqQmb4TWUq-c-bizeiRvVTKKgtLPmAt5hsC-bp7IoOf4PbMRHuJ1eVX6VmkH3teLYEftZAc-j6H_5Bfu_FzU2K50Lif6LBTSgbA&__tn__=*bH-R']

  [​IMG]
  =AZVBNYQnv0eQmGNUKhBEPrdKdk_rHIl3qYIbIFwWLpMz-M-HrtwfBO0UmK2qH60mCNrTxpTcnMCDqQmb4TWUq-c-bizeiRvVTKKgtLPmAt5hsC-bp7IoOf4PbMRHuJ1eVX6VmkH3teLYEftZAc-j6H_5Bfu_FzU2K50Lif6LBTSgbA&__tn__=*bH-R']=AZVBNYQnv0eQmGNUKhBEPrdKdk_rHIl3qYIbIFwWLpMz-M-HrtwfBO0UmK2qH60mCNrTxpTcnMCDqQmb4TWUq-c-bizeiRvVTKKgtLPmAt5hsC-bp7IoOf4PbMRHuJ1eVX6VmkH3teLYEftZAc-j6H_5Bfu_FzU2K50Lif6LBTSgbA&__tn__=*bH-R']
  =AZVBNYQnv0eQmGNUKhBEPrdKdk_rHIl3qYIbIFwWLpMz-M-HrtwfBO0UmK2qH60mCNrTxpTcnMCDqQmb4TWUq-c-bizeiRvVTKKgtLPmAt5hsC-bp7IoOf4PbMRHuJ1eVX6VmkH3teLYEftZAc-j6H_5Bfu_FzU2K50Lif6LBTSgbA&__tn__=*bH-R']=AZVBNYQnv0eQmGNUKhBEPrdKdk_rHIl3qYIbIFwWLpMz-M-HrtwfBO0UmK2qH60mCNrTxpTcnMCDqQmb4TWUq-c-bizeiRvVTKKgtLPmAt5hsC-bp7IoOf4PbMRHuJ1eVX6VmkH3teLYEftZAc-j6H_5Bfu_FzU2K50Lif6LBTSgbA&__tn__=*bH-R']

  [​IMG]
  =AZVBNYQnv0eQmGNUKhBEPrdKdk_rHIl3qYIbIFwWLpMz-M-HrtwfBO0UmK2qH60mCNrTxpTcnMCDqQmb4TWUq-c-bizeiRvVTKKgtLPmAt5hsC-bp7IoOf4PbMRHuJ1eVX6VmkH3teLYEftZAc-j6H_5Bfu_FzU2K50Lif6LBTSgbA&__tn__=*bH-R']=AZVBNYQnv0eQmGNUKhBEPrdKdk_rHIl3qYIbIFwWLpMz-M-HrtwfBO0UmK2qH60mCNrTxpTcnMCDqQmb4TWUq-c-bizeiRvVTKKgtLPmAt5hsC-bp7IoOf4PbMRHuJ1eVX6VmkH3teLYEftZAc-j6H_5Bfu_FzU2K50Lif6LBTSgbA&__tn__=*bH-R']
  =AZVBNYQnv0eQmGNUKhBEPrdKdk_rHIl3qYIbIFwWLpMz-M-HrtwfBO0UmK2qH60mCNrTxpTcnMCDqQmb4TWUq-c-bizeiRvVTKKgtLPmAt5hsC-bp7IoOf4PbMRHuJ1eVX6VmkH3teLYEftZAc-j6H_5Bfu_FzU2K50Lif6LBTSgbA&__tn__=*bH-R']=AZVBNYQnv0eQmGNUKhBEPrdKdk_rHIl3qYIbIFwWLpMz-M-HrtwfBO0UmK2qH60mCNrTxpTcnMCDqQmb4TWUq-c-bizeiRvVTKKgtLPmAt5hsC-bp7IoOf4PbMRHuJ1eVX6VmkH3teLYEftZAc-j6H_5Bfu_FzU2K50Lif6LBTSgbA&__tn__=*bH-R']
  Chỉnh sửa cuối: 15/08/2023
  #1
backtop