store Tải ứng dụng

Hải Quỳnh Lưu Bán-Vinaphone & viettel 999-888-777-666-555-333-567-678-789-678

Mời quảng cáo
Mã tin: 795512 - Lượt xem: 109.444 - Trả lời: 148 - Số trang: 15 - Đang xem: Trang 15
Đặt tin VIP ngày: Soạn CV3 795512 gửi 8777 (15k/sms. Mỗi tin + 24 giờ)
Đặt tin VIP tháng? Bấm vào đây
 1. simdepquynhluu
  Thành viên mới Tham gia: 20/01/2013 Bài viết: 786 Điện thoại: 0973573573
  SIM VINAPHONE TRẢ TRƯỚC VÀO TÊN CHÍNH CHỦ.
  VÀ GIAO SIM MỌI MIỀN TỔ QUỐC

  Tất cả Sim Đang Cầm Trong Tay.ACE Mua Sim Là Có Ngay
  http://www.chovinh.com/threads/478705/
  tất cả sim dưới đều là sim trả trước

  liên hệ call,zalo ☎️ 0945.456.333<>0973.573.573
  0913.376.234=1.8 tr
  0846.012.234=2.5 tr
  0913.260.234=....đb
  0912.519.234=....đb

  0915.768.234=1.8 tr
  0913.337.727=1.8 tr
  0911.733.727=1.5 tr
  0913.111.723=1.0 tr
  091.26.4.2003=2.5 tr
  0908.1.3.2004=2.5 tr

  0916.815.567=....đb
  0943.817.456=1.0 tr
  0948.112.456=2.2 tr
  0916.625.456=....đb
  0946.456.299=2.5 tr

  0913.819.569=2.5 tr
  0914.345.569=2.5 tr

  0916.979.569=2.5 tr
  0948.222.569=3.5 tr
  0949.222.569=3.5 tr

  0947.333.569=3.5 tr
  0906.579.569=3.5 tr
  0932.569.568=....đb
  0912.636.505=1.5 tr
  0912.636.151=1.5 tr
  0912.636.272=1.8 tr

  0912.638.179=3.5 tr
  0912.639.179=3.5 tr
  0912.639.279=....đb

  0926.575.567=3.8 tr
  0927.575.567=3.8 tr
  0923.578.567=1.8 tr
  0925.897.798=1.8 tr
  0925.899.828=1.8 tr
  0925.899.838=1.8 tr
  0925.898.299=1.8 tr
  0925.898.399=1.8 tr


  0947.834.666=6.5 tr
  094.252.0666=7.5 tr
  0919.725.333=3.8 tr
  0913.745.333=4.5 tr
  0946.527.555=5.5 tr
  0945.527.666=8.5 tr

  0824.353.777=4.0 tr
  0822.573 777=4.0 tr

  0942.456.555=....đb
  0828.345.777= 12 tr

  0827.678.777= 10 tr
  0915.110.777= 15 tr
  0915.637.637= 35 tr

  0837.353.888= 12 tr
  0837.353.999= 12 tr
  0948.799.789= 15 tr

  084.386.3999=9.0 tr
  084.386.7999=9.0 tr
  0916.114.789=8.9 tr
  0948.637.666=9.5 tr
  0899.637.666=7.5 tr
  0788.004.777=3.5 tr

  0812.589.777=4.0 tr
  0859.076.777=3.0 tr

  0859.085.777=3.0 tr
  0824.379.777=3.5 tr
  0816.700.666=4.0 tr

  0816.700.777=....đb

  0822.569.777=3.0 tr
  0838.596.777=3.0 tr

  0822.716.777=2.5 tr

  0844.345.567=6.8 tr
  0854.456.567=7.5 tr

  0949.512.789=3.8 tr
  0942.517.789=3.8 tr
  0913.669.567=7.5 tr
  0916.909.567=6.0 tr
  0915.769.567=3.5 tr
  0917.661.567=3.5 tr

  0846.612.612=....đb
  0843.612.612=....đb
  0853.612.612=3.8 tr
  0854.612.612=3.8 tr


  09.1867.1070=990k
  09.1867.1090=990k
  09.1867.1585=600k
  09.1867.2262=500k
  09.1867.2181=500k
  09.1867.1535=500k
  09.1867.1171=500k
  09.1867.2414=500k
  09.1867.3414=500k
  09.1867.1131=500k
  09.1867.1378=500k
  09.1867.1376=500k
  0942.6886.97=700k
  0842.599.597=700k
  0915.282.990=990k
  0914.921.077=600k
  0915.452.353=500k
  0914.057.737=600k
  0917.578.505=500k
  0917.855.464=500k
  0917.610.377=500k
  0917.510.484=500k
  0916.864.484=500k
  0916.576.008=300k
  091.553.4441=500k
  0916.316.445=300k
  0917.846.171=500k
  0918.099.591=500k
  0915.22.8693=500k
  091.565.9495=500k
  0916.701.585=500k
  0917.676.440=500k
  0916.918.414=500k
  0916.842.171=500k
  0917.544.991=500k
  0949.333.648=800k

  0943.818885= 800k
  0943.74.8683=800k
  0946.17.8683=800k
  0947.61.8683=800k
  0947.09.8683=800k
  0943.09.8683=800k
  094.200.8683=800k
  0886.456.356=600k

  0888.52.92.82=800k
  0888.168.292=800k
  0888.579.282=900k
  0888.115.272=800k
  0888.533.282=600k
  0888.554.303=500k
  0888.554.332=500k
  0888.144.223=500k
  0888.171.223=500k
  0888.114.022=500k
  0886.456.537=500k
  0886.3311.07=500k
  0886.338.987=500k
  0886.229.665=500k


  0912.63.7887=1.5 tr
  0912.63.8778=1.5 tr

  0912.63.9009=1.5 tr
  0912.64.3883=1.5 tr

  0914.65 8683=1.5 tr
  0912.19.8282=3.5 tr

  0918.67.2255=1.5 tr

  0918.222.045=2.2 tr
  0917.22.4078=....đb
  0914.88.4078=3.5 tr
  0919.13.4078=2.8 tr
  0914.32.4078=2.8 tr
  0914.65.4078=....đb

  0947.151.078=1.5 tr
  0946.040.078=1.2 tr
  0938.636.078=2.5 tr

  0916.636.078=2.5 tr
  0918.363.078=2.5 tr
  0947.883.078=2.2 tr
  0915.883.078=2.8 tr
  0919.61.4078=2.8 tr
  0919.63.4078=2.8 tr
  0918.67.4078=2.5 tr
  0946.67.4078=2.0 tr
  0913.991.078=1.8 tr
  0948.166.078=1.2 tr
  0945.122.868=2.5 tr

  0946.213.868=1.8 tr
  0918.357.486=1.2 tr
  0917.161 486=1.2 tr
  0916.389.579=2.2 tr

  0947.262.579=1.8 tr
  0945.660.579=1.5 tr
  0944.166.568=1.5 tr
  0945.289.568=1.2 tr
  0913.9920.68=....đb
  0912.641.114=1.0 tr
  0912.642.113=1.2 tr

  0912.644.399=1.0 tr
  0912.644.818=1.0 tr
  0943.818.393=1.2 tr
  0912.64.1001=1.0 tr

  0912.63.9994=1.2 tr
  0912.63.6664=1.0 tr

  0912.643.179=1.0 tr
  0912.641.179=1.0 tr

  08.1910.1909=1.2 tr
  08.1910.1929=1.2 tr
  08.1910.1959=1.2 tr


  0918.673.078=900k
  0918.675.078=900k
  09474.37.078=900k
  0946.494.579=980k
  0945.644.579=980k
  094.3830.579=980k
  0944.786.568=980k
  0946.748.667=500k
  0945.694.667=500k
  0942.864.667=500k
  0949.304.667=500k
  0942.389.667=800k
  0942.198.667=700k
  0949.478.667=600k
  0949.613.667=600k
  0949.579.102=500k
  0912.79.1519=500k
  0912.969.803=500k
  0912.84.9887=600k
  0912.2717.69=600k
  0912.5656.34=990k
  0912.052.551=500k
  0912.490.258=200k
  0912.215.106=200k
  0912.634.434=300k
  0912.770.160=200k
  0912.745.617=200k
  0912.869.031=200k
  0912.398.019=300k
  0912.104.387=200k
  0912.175.653=200k
  0912.644.377=500k
  0912.644.665=500k
  0912.644.009=500k
  0912.64.1286=500k
  0912.644.088=800k
  0912.644.144=....đb
  0912.636.335=800k
  0912.644.336=700k
  0912.644.676=700k
  0912.642.479=600k
  0912.644.479=700k
  0912.644.786=600k
  0912.642.866=700k

  0913.9910.86=990k
  0913.9911.50=800k
  0913.9911.76=900k
  0913.9911.85=900k
  0913.9911.92=990k
  0913.9922.75=900k
  0913.9922.85=990k
  0913.9933.06=900k
  0913.9933.07=990k
  0913.216.233=700k
  0913.832.493=300k
  0913.668.594=700k
  0913.448.572=200k
  0913.438.702=200k
  0913.340.192=200k
  0913.302.493=300k
  0913.263.361=200k
  0913.953.094=300k

  094.515.3078=600k
  094.555.1078=500k
  094.355.1078=500k
  094.365.8078=700k

  0913.991.038=700k
  0913.991.808=900k
  0913.994.009=900k
  0913.99.2327=500k
  0913.99.2723=500k
  0913.99.2523=500k
  0913.992.791=500k
  0913.072.321=200k
  0913.239.871=200k
  0913.057.971=200k
  0913.991.680=500k
  0913.995.680=600k
  0913.992.060=600k
  0913.063.075=500k
  0913.929.072=500k
  0913.863.973=500k
  0913.299.173=500k
  0913.992.511=500k

  0913.989.454=500k
  0913.989.532=300k
  0913.988.630=300k
  0913.142.630=200k
  0913.189.530=200k
  0913.886.957=500k
  0913.884.867=500k
  0913.227.965=500k
  0913.283.275=500k
  0913.373.506=500k
  0913.969.803=300k
  091.3355.036=900k

  0913.995.650=500k
  091.3223.806=300k
  0913.359.412=200k
  0913.357.512=300k
  0913.855.309=300k
  0913.277.403=200k
  0913.213.103=200k
  0913.984.153=200k
  0913.319.857=200k
  0913.1900.17=500k
  0913.242.349=200k
  0913.087.549=200k
  0913.348.307=200k
  0913.305.917=....đb
  0913.215.908=300k
  0913.196.534=200k
  0913.235.964=....đb
  0912.037.010=600k
  0912.987.030=600k
  0912.691.050=600k
  0913.263.050=600k
  0911.768.202=600k
  0911.542.577=500k
  0911.01.1936=....đb

  sim cặp
  0949.336.303=500k
  0919.336.303=500k
  0948.460.622=500k
  0918.460.622=600k
  0949.333.876=1.0tr
  0919.333.876=1.2tr
  0949.338.569=1.5tr
  0919.338.569=1.8tr
  0944.851.787=500k
  0944.851.878=600k
  0943.819.747=500k
  0943.819.757=600k
  0944.851.757=500k
  0944.851.767=500k
  0918.671.158=....đb
  0918.672.158=500k
  0944.851.626=500k
  0948.460.519=500k
  0918.460.519=500k
  0948.460.357=500k
  0918.460.357=500k
  0918.670.598=500k
  0918.670.698=500k

  0949.34.2207=500k
  0919.34.2207=500k
  0948.460.498=500k
  0918.460.498=500k
  0949.339.216=500k
  0919.339.216=500k
  0949.335.213=500k
  0919.335.213=500k
  0949.336.719=500k
  0919.336.719=....đb
  0915.869.762=500k
  0915.869.726=500k

  0919.335.053=500k
  0949.335.053=500k
  0919.332.792=500k
  0949.332.792=500k
  0919.336.770=600k
  0949.336.770=500k
  0919.338.612=600k
  0949.338.612=500k
  0919.334.365=600k
  0949.334.365=500k
  0919.335.329=600k
  0949.335.329=500k
  0919.340.775=500k
  0949.340.775=500k
  0918.461.336=600k
  0948.461.336=500k
  0919.338.692=600k
  0949.338.692=500k
  0919.336.238=600k
  0949.336.238=500k
  0918.4600.39=600k
  0948.4600.39=500k
  0913.243.872=500k
  0913.243.873=500k
  0919.338.544=500k
  0949.338.544=500k

  0944.863.996=500k
  0944.863.997=500k
  0942.758.667=600k
  0943.758.667=600k
  0945.680.667=600k
  0945.681.667=600k
  094.257.6838=600k
  094.259.6838=600k
  0943.046.366=500k
  0946.304.366=500k
  0948.650.366=500k
  0948.902.366=....đb
  0942.768.466=500k
  0944.031.466=500k
  0946.081.566=500k
  0943.963.566=500k
  0946.692.566=500k
  0944.148.766=500k
  0946.519.766=500k
  0945.197.966=500k
  0948.746.966=500k
  0944.527.066=500k
  0948.812.069=500k
  0944.824.769=500k
  0944.632.166=500k
  0945.732.166=500k
  0948.243.166=500k
  0942.409.166=500k
  0948.470.166=500k
  0944.564.266=500k
  0947.147.266=500k
  0946.971.266=500k


  0844.52.2000=2.2 tr
  0844.52.2001=2.2 tr
  0844.52.1998=2.2 tr
  0844.52.1997=2.2 tr
  0844.52.1993=2.2 tr
  0844.52.1992=2.2 tr
  0844.52.1991=2.2 tr
  0844.52.1990=2.2 tr
  0844.52.1989=2.2 tr
  0844.52.1988=2.2 tr
  0844.52.1987=2.0 tr
  0844.52.1986=2.0 tr
  0844.52.1985=2.0 tr
  0844.52.1984=2.0 tr
  0844.52.1983=2.0 tr
  0844.52.1982=2.0 tr
  0844.52.1981=2.0 tr
  0846.012.234=2.5 tr
  0766.262.234=1.5 tr
  0822.409.777=1.5 tr
  081.474.3777=1.5 tr
  0843.82.1777=1.5 tr
  0843.92.1777=1.5 tr
  0844.72.1777=1.5 tr
  0842.674.777=1.5 tr
  0843.924.777=1.5 tr
  0819.100.444=1.0 tr

  0819.100.500=1.0 tr
  0819.100.600=1.0 tr

  0839.213.444=800k
  0832.615.444=800k
  0832.618.444=800k
  0834.31 9000=800k
  0839.757 000=900k
  0817.26.8822=600k
  0817.25.6622=600k
  0819.12.11.10=800k
  0858.280.678=....đb
  0819.10.0505=800k
  0819.101.696=800k
  0819.101.949=500k
  0819.101.595=800k
  0819.101.575=800k
  0819.101.676=800k
  0819.109.737=500k
  0819.121.778=500k
  0819.088.262=500k
  0819.1266.39=300k
  0818.357.269=300k
  0817.707.303=700k
  0813.777.891=800k
  0819.11.09.68=500k


  0899.637.666=7.5 tr
  0788.004.777=3.5 tr
  0938.636.078=2.8 tr
  0906.579.569=3.5 tr
  0932.569.568=....đb
  0908.13.2004=2.5 tr
  093.565.2323=3.2 tr
  093.515.2233=1.8 tr
  0935.9922.86=....đb
  093.2345.910=600k

  0906.527.525=500k
  09345 98 365=500k
  0931.37.0967=300k

  09 3534.1618=300k
  093 237 8896=500k
  093 234 1069=300k
  093 234 1159=300k
  0934.600.395=300k
  0903.207.296=300k
  0904.675.737=300k
  0904.758.717=300k
  0902.188.917=300k


  0788.005.444=800k
  0787.474.000=800k
  0702.098.000=600k
  0774.374.222=....đb
  0788.005.456=600k
  0774.374.456=....đb
  0787.479.866=300k
  0788.474.101=300k
  0787.474.515=500k

  mở link dưới để xem viettel
  http://www.chovinh.com/threads/478705/


  Địa chỉ chính : Cửa Hàng Mobile Hải Quân
  Số 27-Khối 3 Thị trấn Cầu Giát-Quỳnh Lưu-Nghệ An
  Gần trường cấp 2 Thị Trấn Cầu Giát

  https://maps.google.com/?q=Số 27 Khối 3,Thị Trấn Cầu Giát,Huyện Quỳnh Lưu,Tỉnh Nghệ An

  Hotline,Zalo : ☎️ 0945.456.333<>0973.573.573
  SHB : 660 007 9999
  VCB : 010 100 108 1339
  CTK : PHẠM MINH HẢI
  Chỉnh sửa cuối: 17:21, 19/10/2021
  #1
 2. Long phcn
  Thành viên mới Tham gia: 13/10/2019 Bài viết: 15 Điện thoại: 0972090906
  Có bán trả góp ko nhỉ
 3. rangri216
  Thành viên chính thức Tham gia: 28/01/2013 Bài viết: 368 Điện thoại: 0988809891
  ké phát: bán tam hoa 999: 0898 004 999 (11triệu) sim trả trước, chính chủ
 4. 01228588868
  Thành viên mới Tham gia: 11/09/2015 Bài viết: 529
  Mình cần mua số 091.867.1158
 5. hdhhai
  Thành viên mới Tham gia: 25/11/2015 Bài viết: 45
  Chính chủ cần bán Sim 0913.61.51.61 do nhu cầu ko cần sử dụng nữa nên mình bán sim này ah. Ai có nhu cầu liên hệ số 0972.63.72.76 Mr Hải. Thank you!​
 6. hdhhai
  Thành viên mới Tham gia: 25/11/2015 Bài viết: 45
  Chính chủ cần bán Sim 0913.61.51.61 do nhu cầu ko cần sử dụng nữa nên mình bán sim này ah. Ai có nhu cầu liên hệ số 0972.63.72.76 Mr Hải. Thank you!
 7. simdepquynhluu
  Thành viên mới Tham gia: 20/01/2013 Bài viết: 786 Điện thoại: 0973573573
  Địa chỉ chính : Cửa Hàng Mobile Hải Quân
  Số 27-Khối 3 Thị trấn Cầu Giát-Quỳnh Lưu-Nghệ An
 8. simdepquynhluu
  Thành viên mới Tham gia: 20/01/2013 Bài viết: 786 Điện thoại: 0973573573
  chào ngày mới
 9. ongvangna
  Thành viên chính thức Tham gia: 16/09/2012 Bài viết: 294 Điện thoại: 01649871754
  Tìm cho em con sim mobi 09 có đuôi 3 con 6 hoặc 3 con 8 con 9 gì đó, báo giá em luôn
 10. Dragonvip
  Thành viên mới Tham gia: 28/06/2013 Bài viết: 46 Điện thoại: 0967967863
  bán ké 0858.678.777
backtop