store Tải ứng dụng

Hải Quỳnh Lưu Bán-Vinaphone & viettel 999-888-777-666-555-333-567-678-789-678

Mời quảng cáo
Mã tin: 795512 - Lượt xem: 109.454 - Trả lời: 148 - Số trang: 15 - Đang xem: Trang 14
Đặt tin VIP ngày: Soạn CV3 795512 gửi 8777 (15k/sms. Mỗi tin + 24 giờ)
Đặt tin VIP tháng? Bấm vào đây
 1. simdepquynhluu
  Thành viên mới Tham gia: 20/01/2013 Bài viết: 786 Điện thoại: 0973573573
  SIM VINAPHONE TRẢ TRƯỚC VÀO TÊN CHÍNH CHỦ.
  VÀ GIAO SIM MỌI MIỀN TỔ QUỐC

  Tất cả Sim Đang Cầm Trong Tay.ACE Mua Sim Là Có Ngay
  http://www.chovinh.com/threads/478705/
  tất cả sim dưới đều là sim trả trước

  liên hệ call,zalo ☎️ 0945.456.333<>0973.573.573
  0913.376.234=1.8 tr
  0846.012.234=2.5 tr
  0913.260.234=....đb
  0912.519.234=....đb

  0915.768.234=1.8 tr
  0913.337.727=1.8 tr
  0911.733.727=1.5 tr
  0913.111.723=1.0 tr
  091.26.4.2003=2.5 tr
  0908.1.3.2004=2.5 tr

  0916.815.567=....đb
  0943.817.456=1.0 tr
  0948.112.456=2.2 tr
  0916.625.456=....đb
  0946.456.299=2.5 tr

  0913.819.569=2.5 tr
  0914.345.569=2.5 tr

  0916.979.569=2.5 tr
  0948.222.569=3.5 tr
  0949.222.569=3.5 tr

  0947.333.569=3.5 tr
  0906.579.569=3.5 tr
  0932.569.568=....đb
  0912.636.505=1.5 tr
  0912.636.151=1.5 tr
  0912.636.272=1.8 tr

  0912.638.179=3.5 tr
  0912.639.179=3.5 tr
  0912.639.279=....đb

  0926.575.567=3.8 tr
  0927.575.567=3.8 tr
  0923.578.567=1.8 tr
  0925.897.798=1.8 tr
  0925.899.828=1.8 tr
  0925.899.838=1.8 tr
  0925.898.299=1.8 tr
  0925.898.399=1.8 tr


  0947.834.666=6.5 tr
  094.252.0666=7.5 tr
  0919.725.333=3.8 tr
  0913.745.333=4.5 tr
  0946.527.555=5.5 tr
  0945.527.666=8.5 tr

  0824.353.777=4.0 tr
  0822.573 777=4.0 tr

  0942.456.555=....đb
  0828.345.777= 12 tr

  0827.678.777= 10 tr
  0915.110.777= 15 tr
  0915.637.637= 35 tr

  0837.353.888= 12 tr
  0837.353.999= 12 tr
  0948.799.789= 15 tr

  084.386.3999=9.0 tr
  084.386.7999=9.0 tr
  0916.114.789=8.9 tr
  0948.637.666=9.5 tr
  0899.637.666=7.5 tr
  0788.004.777=3.5 tr

  0812.589.777=4.0 tr
  0859.076.777=3.0 tr

  0859.085.777=3.0 tr
  0824.379.777=3.5 tr
  0816.700.666=4.0 tr

  0816.700.777=....đb

  0822.569.777=3.0 tr
  0838.596.777=3.0 tr

  0822.716.777=2.5 tr

  0844.345.567=6.8 tr
  0854.456.567=7.5 tr

  0949.512.789=3.8 tr
  0942.517.789=3.8 tr
  0913.669.567=7.5 tr
  0916.909.567=6.0 tr
  0915.769.567=3.5 tr
  0917.661.567=3.5 tr

  0846.612.612=....đb
  0843.612.612=....đb
  0853.612.612=3.8 tr
  0854.612.612=3.8 tr


  09.1867.1070=990k
  09.1867.1090=990k
  09.1867.1585=600k
  09.1867.2262=500k
  09.1867.2181=500k
  09.1867.1535=500k
  09.1867.1171=500k
  09.1867.2414=500k
  09.1867.3414=500k
  09.1867.1131=500k
  09.1867.1378=500k
  09.1867.1376=500k
  0942.6886.97=700k
  0842.599.597=700k
  0915.282.990=990k
  0914.921.077=600k
  0915.452.353=500k
  0914.057.737=600k
  0917.578.505=500k
  0917.855.464=500k
  0917.610.377=500k
  0917.510.484=500k
  0916.864.484=500k
  0916.576.008=300k
  091.553.4441=500k
  0916.316.445=300k
  0917.846.171=500k
  0918.099.591=500k
  0915.22.8693=500k
  091.565.9495=500k
  0916.701.585=500k
  0917.676.440=500k
  0916.918.414=500k
  0916.842.171=500k
  0917.544.991=500k
  0949.333.648=800k

  0943.818885= 800k
  0943.74.8683=800k
  0946.17.8683=800k
  0947.61.8683=800k
  0947.09.8683=800k
  0943.09.8683=800k
  094.200.8683=800k
  0886.456.356=600k

  0888.52.92.82=800k
  0888.168.292=800k
  0888.579.282=900k
  0888.115.272=800k
  0888.533.282=600k
  0888.554.303=500k
  0888.554.332=500k
  0888.144.223=500k
  0888.171.223=500k
  0888.114.022=500k
  0886.456.537=500k
  0886.3311.07=500k
  0886.338.987=500k
  0886.229.665=500k


  0912.63.7887=1.5 tr
  0912.63.8778=1.5 tr

  0912.63.9009=1.5 tr
  0912.64.3883=1.5 tr

  0914.65 8683=1.5 tr
  0912.19.8282=3.5 tr

  0918.67.2255=1.5 tr

  0918.222.045=2.2 tr
  0917.22.4078=....đb
  0914.88.4078=3.5 tr
  0919.13.4078=2.8 tr
  0914.32.4078=2.8 tr
  0914.65.4078=....đb

  0947.151.078=1.5 tr
  0946.040.078=1.2 tr
  0938.636.078=2.5 tr

  0916.636.078=2.5 tr
  0918.363.078=2.5 tr
  0947.883.078=2.2 tr
  0915.883.078=2.8 tr
  0919.61.4078=2.8 tr
  0919.63.4078=2.8 tr
  0918.67.4078=2.5 tr
  0946.67.4078=2.0 tr
  0913.991.078=1.8 tr
  0948.166.078=1.2 tr
  0945.122.868=2.5 tr

  0946.213.868=1.8 tr
  0918.357.486=1.2 tr
  0917.161 486=1.2 tr
  0916.389.579=2.2 tr

  0947.262.579=1.8 tr
  0945.660.579=1.5 tr
  0944.166.568=1.5 tr
  0945.289.568=1.2 tr
  0913.9920.68=....đb
  0912.641.114=1.0 tr
  0912.642.113=1.2 tr

  0912.644.399=1.0 tr
  0912.644.818=1.0 tr
  0943.818.393=1.2 tr
  0912.64.1001=1.0 tr

  0912.63.9994=1.2 tr
  0912.63.6664=1.0 tr

  0912.643.179=1.0 tr
  0912.641.179=1.0 tr

  08.1910.1909=1.2 tr
  08.1910.1929=1.2 tr
  08.1910.1959=1.2 tr


  0918.673.078=900k
  0918.675.078=900k
  09474.37.078=900k
  0946.494.579=980k
  0945.644.579=980k
  094.3830.579=980k
  0944.786.568=980k
  0946.748.667=500k
  0945.694.667=500k
  0942.864.667=500k
  0949.304.667=500k
  0942.389.667=800k
  0942.198.667=700k
  0949.478.667=600k
  0949.613.667=600k
  0949.579.102=500k
  0912.79.1519=500k
  0912.969.803=500k
  0912.84.9887=600k
  0912.2717.69=600k
  0912.5656.34=990k
  0912.052.551=500k
  0912.490.258=200k
  0912.215.106=200k
  0912.634.434=300k
  0912.770.160=200k
  0912.745.617=200k
  0912.869.031=200k
  0912.398.019=300k
  0912.104.387=200k
  0912.175.653=200k
  0912.644.377=500k
  0912.644.665=500k
  0912.644.009=500k
  0912.64.1286=500k
  0912.644.088=800k
  0912.644.144=....đb
  0912.636.335=800k
  0912.644.336=700k
  0912.644.676=700k
  0912.642.479=600k
  0912.644.479=700k
  0912.644.786=600k
  0912.642.866=700k

  0913.9910.86=990k
  0913.9911.50=800k
  0913.9911.76=900k
  0913.9911.85=900k
  0913.9911.92=990k
  0913.9922.75=900k
  0913.9922.85=990k
  0913.9933.06=900k
  0913.9933.07=990k
  0913.216.233=700k
  0913.832.493=300k
  0913.668.594=700k
  0913.448.572=200k
  0913.438.702=200k
  0913.340.192=200k
  0913.302.493=300k
  0913.263.361=200k
  0913.953.094=300k

  094.515.3078=600k
  094.555.1078=500k
  094.355.1078=500k
  094.365.8078=700k

  0913.991.038=700k
  0913.991.808=900k
  0913.994.009=900k
  0913.99.2327=500k
  0913.99.2723=500k
  0913.99.2523=500k
  0913.992.791=500k
  0913.072.321=200k
  0913.239.871=200k
  0913.057.971=200k
  0913.991.680=500k
  0913.995.680=600k
  0913.992.060=600k
  0913.063.075=500k
  0913.929.072=500k
  0913.863.973=500k
  0913.299.173=500k
  0913.992.511=500k

  0913.989.454=500k
  0913.989.532=300k
  0913.988.630=300k
  0913.142.630=200k
  0913.189.530=200k
  0913.886.957=500k
  0913.884.867=500k
  0913.227.965=500k
  0913.283.275=500k
  0913.373.506=500k
  0913.969.803=300k
  091.3355.036=900k

  0913.995.650=500k
  091.3223.806=300k
  0913.359.412=200k
  0913.357.512=300k
  0913.855.309=300k
  0913.277.403=200k
  0913.213.103=200k
  0913.984.153=200k
  0913.319.857=200k
  0913.1900.17=500k
  0913.242.349=200k
  0913.087.549=200k
  0913.348.307=200k
  0913.305.917=....đb
  0913.215.908=300k
  0913.196.534=200k
  0913.235.964=....đb
  0912.037.010=600k
  0912.987.030=600k
  0912.691.050=600k
  0913.263.050=600k
  0911.768.202=600k
  0911.542.577=500k
  0911.01.1936=....đb

  sim cặp
  0949.336.303=500k
  0919.336.303=500k
  0948.460.622=500k
  0918.460.622=600k
  0949.333.876=1.0tr
  0919.333.876=1.2tr
  0949.338.569=1.5tr
  0919.338.569=1.8tr
  0944.851.787=500k
  0944.851.878=600k
  0943.819.747=500k
  0943.819.757=600k
  0944.851.757=500k
  0944.851.767=500k
  0918.671.158=....đb
  0918.672.158=500k
  0944.851.626=500k
  0948.460.519=500k
  0918.460.519=500k
  0948.460.357=500k
  0918.460.357=500k
  0918.670.598=500k
  0918.670.698=500k

  0949.34.2207=500k
  0919.34.2207=500k
  0948.460.498=500k
  0918.460.498=500k
  0949.339.216=500k
  0919.339.216=500k
  0949.335.213=500k
  0919.335.213=500k
  0949.336.719=500k
  0919.336.719=....đb
  0915.869.762=500k
  0915.869.726=500k

  0919.335.053=500k
  0949.335.053=500k
  0919.332.792=500k
  0949.332.792=500k
  0919.336.770=600k
  0949.336.770=500k
  0919.338.612=600k
  0949.338.612=500k
  0919.334.365=600k
  0949.334.365=500k
  0919.335.329=600k
  0949.335.329=500k
  0919.340.775=500k
  0949.340.775=500k
  0918.461.336=600k
  0948.461.336=500k
  0919.338.692=600k
  0949.338.692=500k
  0919.336.238=600k
  0949.336.238=500k
  0918.4600.39=600k
  0948.4600.39=500k
  0913.243.872=500k
  0913.243.873=500k
  0919.338.544=500k
  0949.338.544=500k

  0944.863.996=500k
  0944.863.997=500k
  0942.758.667=600k
  0943.758.667=600k
  0945.680.667=600k
  0945.681.667=600k
  094.257.6838=600k
  094.259.6838=600k
  0943.046.366=500k
  0946.304.366=500k
  0948.650.366=500k
  0948.902.366=....đb
  0942.768.466=500k
  0944.031.466=500k
  0946.081.566=500k
  0943.963.566=500k
  0946.692.566=500k
  0944.148.766=500k
  0946.519.766=500k
  0945.197.966=500k
  0948.746.966=500k
  0944.527.066=500k
  0948.812.069=500k
  0944.824.769=500k
  0944.632.166=500k
  0945.732.166=500k
  0948.243.166=500k
  0942.409.166=500k
  0948.470.166=500k
  0944.564.266=500k
  0947.147.266=500k
  0946.971.266=500k


  0844.52.2000=2.2 tr
  0844.52.2001=2.2 tr
  0844.52.1998=2.2 tr
  0844.52.1997=2.2 tr
  0844.52.1993=2.2 tr
  0844.52.1992=2.2 tr
  0844.52.1991=2.2 tr
  0844.52.1990=2.2 tr
  0844.52.1989=2.2 tr
  0844.52.1988=2.2 tr
  0844.52.1987=2.0 tr
  0844.52.1986=2.0 tr
  0844.52.1985=2.0 tr
  0844.52.1984=2.0 tr
  0844.52.1983=2.0 tr
  0844.52.1982=2.0 tr
  0844.52.1981=2.0 tr
  0846.012.234=2.5 tr
  0766.262.234=1.5 tr
  0822.409.777=1.5 tr
  081.474.3777=1.5 tr
  0843.82.1777=1.5 tr
  0843.92.1777=1.5 tr
  0844.72.1777=1.5 tr
  0842.674.777=1.5 tr
  0843.924.777=1.5 tr
  0819.100.444=1.0 tr

  0819.100.500=1.0 tr
  0819.100.600=1.0 tr

  0839.213.444=800k
  0832.615.444=800k
  0832.618.444=800k
  0834.31 9000=800k
  0839.757 000=900k
  0817.26.8822=600k
  0817.25.6622=600k
  0819.12.11.10=800k
  0858.280.678=....đb
  0819.10.0505=800k
  0819.101.696=800k
  0819.101.949=500k
  0819.101.595=800k
  0819.101.575=800k
  0819.101.676=800k
  0819.109.737=500k
  0819.121.778=500k
  0819.088.262=500k
  0819.1266.39=300k
  0818.357.269=300k
  0817.707.303=700k
  0813.777.891=800k
  0819.11.09.68=500k


  0899.637.666=7.5 tr
  0788.004.777=3.5 tr
  0938.636.078=2.8 tr
  0906.579.569=3.5 tr
  0932.569.568=....đb
  0908.13.2004=2.5 tr
  093.565.2323=3.2 tr
  093.515.2233=1.8 tr
  0935.9922.86=....đb
  093.2345.910=600k

  0906.527.525=500k
  09345 98 365=500k
  0931.37.0967=300k

  09 3534.1618=300k
  093 237 8896=500k
  093 234 1069=300k
  093 234 1159=300k
  0934.600.395=300k
  0903.207.296=300k
  0904.675.737=300k
  0904.758.717=300k
  0902.188.917=300k


  0788.005.444=800k
  0787.474.000=800k
  0702.098.000=600k
  0774.374.222=....đb
  0788.005.456=600k
  0774.374.456=....đb
  0787.479.866=300k
  0788.474.101=300k
  0787.474.515=500k

  mở link dưới để xem viettel
  http://www.chovinh.com/threads/478705/


  Địa chỉ chính : Cửa Hàng Mobile Hải Quân
  Số 27-Khối 3 Thị trấn Cầu Giát-Quỳnh Lưu-Nghệ An
  Gần trường cấp 2 Thị Trấn Cầu Giát

  https://maps.google.com/?q=Số 27 Khối 3,Thị Trấn Cầu Giát,Huyện Quỳnh Lưu,Tỉnh Nghệ An

  Hotline,Zalo : ☎️ 0945.456.333<>0973.573.573
  SHB : 660 007 9999
  VCB : 010 100 108 1339
  CTK : PHẠM MINH HẢI
  Chỉnh sửa cuối: 17:21, 19/10/2021
  #1
 2. simdepquynhluu
  Thành viên mới Tham gia: 20/01/2013 Bài viết: 786 Điện thoại: 0973573573
  VINAPHONE MỞ XEM LINK DƯỚI
  mở link dưới để xem viettel
  http://www.chovinh.com/threads/478705/
  Địa chỉ chính : Cửa Hàng Mobile Hải Quân
  Số 27-Khối 3 Thị trấn Cầu Giát-Quỳnh Lưu-Nghệ An
  Gần trường cấp 2 Thị Trấn Cầu Giát
  Hotline,Zalo : 0915.637.637 <<>> 0973.573.753
  VietcomBank : 010.100.108.1339
  AgriBank : 3604.205050.938
  MB : 8100.1209.13003
  SHB : 100.950.1486

  chủ tk : Phạm Minh Hải
 3. simdepquynhluu
  Thành viên mới Tham gia: 20/01/2013 Bài viết: 786 Điện thoại: 0973573573
 4. simdepquynhluu
  Thành viên mới Tham gia: 20/01/2013 Bài viết: 786 Điện thoại: 0973573573
 5. khosimphongthuy.net
  Thành viên mới Tham gia: 13/04/2014 Bài viết: 10
 6. simdepquynhluu
  Thành viên mới Tham gia: 20/01/2013 Bài viết: 786 Điện thoại: 0973573573
  VINAPHONE MỞ XEM LINK DƯỚI
  [​IMG]http://www.chovinh.com/threads/795512/[​IMG]
  [​IMG][​IMG]
  mở link dưới để xem viettel
  http://www.chovinh.com/threads/478705/
  Địa chỉ chính : Cửa Hàng Mobile Hải Quân
  Số 27-Khối 3 Thị trấn Cầu Giát-Quỳnh Lưu-Nghệ An
  Gần trường cấp 2 Thị Trấn Cầu Giát
  Hotline,Zalo : 0915.637.637 <<>> 0973.573.753
  VietcomBank : 010.100.108.1339
  AgriBank : 3604.205050.938
  MB : 8100.1209.13003
  SHB : 100.950.1486


  chủ tk : Phạm Minh Hải
 7. lelama
  Thành viên chính thức Tham gia: 07/04/2012 Bài viết: 110 Điện thoại: 0984465608
  ok
  Chỉnh sửa cuối: 07/11/2019
 8. Boypron6
  Thành viên mới Tham gia: 18/03/2019 Bài viết: 7 Điện thoại: 0982128822
  em có số 0829.505.777 bán dc bnhieu a
 9. Boypron6
  Thành viên mới Tham gia: 18/03/2019 Bài viết: 7 Điện thoại: 0982128822
  0829 505.777 mua bnhiei ạ
 10. kaka6879
  Thành viên mới Tham gia: 21/11/2016 Bài viết: 173
  Có tam hoa kép dưới 30tr ko a
  Tránh 0 và 4
 11. PhanHuy94
  Thành viên mới Tham gia: 06/10/2018 Bài viết: 286 Điện thoại: 0399732375
backtop