store Tải ứng dụng

Hải Quỳnh Lưu Bán-Vinaphone & viettel 999-888-777-666-555-333-567-678-789-678

Mời quảng cáo
Mã tin: 795512 - Lượt xem: 109.454 - Trả lời: 148 - Số trang: 15 - Đang xem: Trang 13
Đặt tin VIP ngày: Soạn CV3 795512 gửi 8777 (15k/sms. Mỗi tin + 24 giờ)
Đặt tin VIP tháng? Bấm vào đây
 1. simdepquynhluu
  Thành viên mới Tham gia: 20/01/2013 Bài viết: 786 Điện thoại: 0973573573
  SIM VINAPHONE TRẢ TRƯỚC VÀO TÊN CHÍNH CHỦ.
  VÀ GIAO SIM MỌI MIỀN TỔ QUỐC

  Tất cả Sim Đang Cầm Trong Tay.ACE Mua Sim Là Có Ngay
  http://www.chovinh.com/threads/478705/
  tất cả sim dưới đều là sim trả trước

  liên hệ call,zalo ☎️ 0945.456.333<>0973.573.573
  0913.376.234=1.8 tr
  0846.012.234=2.5 tr
  0913.260.234=....đb
  0912.519.234=....đb

  0915.768.234=1.8 tr
  0913.337.727=1.8 tr
  0911.733.727=1.5 tr
  0913.111.723=1.0 tr
  091.26.4.2003=2.5 tr
  0908.1.3.2004=2.5 tr

  0916.815.567=....đb
  0943.817.456=1.0 tr
  0948.112.456=2.2 tr
  0916.625.456=....đb
  0946.456.299=2.5 tr

  0913.819.569=2.5 tr
  0914.345.569=2.5 tr

  0916.979.569=2.5 tr
  0948.222.569=3.5 tr
  0949.222.569=3.5 tr

  0947.333.569=3.5 tr
  0906.579.569=3.5 tr
  0932.569.568=....đb
  0912.636.505=1.5 tr
  0912.636.151=1.5 tr
  0912.636.272=1.8 tr

  0912.638.179=3.5 tr
  0912.639.179=3.5 tr
  0912.639.279=....đb

  0926.575.567=3.8 tr
  0927.575.567=3.8 tr
  0923.578.567=1.8 tr
  0925.897.798=1.8 tr
  0925.899.828=1.8 tr
  0925.899.838=1.8 tr
  0925.898.299=1.8 tr
  0925.898.399=1.8 tr


  0947.834.666=6.5 tr
  094.252.0666=7.5 tr
  0919.725.333=3.8 tr
  0913.745.333=4.5 tr
  0946.527.555=5.5 tr
  0945.527.666=8.5 tr

  0824.353.777=4.0 tr
  0822.573 777=4.0 tr

  0942.456.555=....đb
  0828.345.777= 12 tr

  0827.678.777= 10 tr
  0915.110.777= 15 tr
  0915.637.637= 35 tr

  0837.353.888= 12 tr
  0837.353.999= 12 tr
  0948.799.789= 15 tr

  084.386.3999=9.0 tr
  084.386.7999=9.0 tr
  0916.114.789=8.9 tr
  0948.637.666=9.5 tr
  0899.637.666=7.5 tr
  0788.004.777=3.5 tr

  0812.589.777=4.0 tr
  0859.076.777=3.0 tr

  0859.085.777=3.0 tr
  0824.379.777=3.5 tr
  0816.700.666=4.0 tr

  0816.700.777=....đb

  0822.569.777=3.0 tr
  0838.596.777=3.0 tr

  0822.716.777=2.5 tr

  0844.345.567=6.8 tr
  0854.456.567=7.5 tr

  0949.512.789=3.8 tr
  0942.517.789=3.8 tr
  0913.669.567=7.5 tr
  0916.909.567=6.0 tr
  0915.769.567=3.5 tr
  0917.661.567=3.5 tr

  0846.612.612=....đb
  0843.612.612=....đb
  0853.612.612=3.8 tr
  0854.612.612=3.8 tr


  09.1867.1070=990k
  09.1867.1090=990k
  09.1867.1585=600k
  09.1867.2262=500k
  09.1867.2181=500k
  09.1867.1535=500k
  09.1867.1171=500k
  09.1867.2414=500k
  09.1867.3414=500k
  09.1867.1131=500k
  09.1867.1378=500k
  09.1867.1376=500k
  0942.6886.97=700k
  0842.599.597=700k
  0915.282.990=990k
  0914.921.077=600k
  0915.452.353=500k
  0914.057.737=600k
  0917.578.505=500k
  0917.855.464=500k
  0917.610.377=500k
  0917.510.484=500k
  0916.864.484=500k
  0916.576.008=300k
  091.553.4441=500k
  0916.316.445=300k
  0917.846.171=500k
  0918.099.591=500k
  0915.22.8693=500k
  091.565.9495=500k
  0916.701.585=500k
  0917.676.440=500k
  0916.918.414=500k
  0916.842.171=500k
  0917.544.991=500k
  0949.333.648=800k

  0943.818885= 800k
  0943.74.8683=800k
  0946.17.8683=800k
  0947.61.8683=800k
  0947.09.8683=800k
  0943.09.8683=800k
  094.200.8683=800k
  0886.456.356=600k

  0888.52.92.82=800k
  0888.168.292=800k
  0888.579.282=900k
  0888.115.272=800k
  0888.533.282=600k
  0888.554.303=500k
  0888.554.332=500k
  0888.144.223=500k
  0888.171.223=500k
  0888.114.022=500k
  0886.456.537=500k
  0886.3311.07=500k
  0886.338.987=500k
  0886.229.665=500k


  0912.63.7887=1.5 tr
  0912.63.8778=1.5 tr

  0912.63.9009=1.5 tr
  0912.64.3883=1.5 tr

  0914.65 8683=1.5 tr
  0912.19.8282=3.5 tr

  0918.67.2255=1.5 tr

  0918.222.045=2.2 tr
  0917.22.4078=....đb
  0914.88.4078=3.5 tr
  0919.13.4078=2.8 tr
  0914.32.4078=2.8 tr
  0914.65.4078=....đb

  0947.151.078=1.5 tr
  0946.040.078=1.2 tr
  0938.636.078=2.5 tr

  0916.636.078=2.5 tr
  0918.363.078=2.5 tr
  0947.883.078=2.2 tr
  0915.883.078=2.8 tr
  0919.61.4078=2.8 tr
  0919.63.4078=2.8 tr
  0918.67.4078=2.5 tr
  0946.67.4078=2.0 tr
  0913.991.078=1.8 tr
  0948.166.078=1.2 tr
  0945.122.868=2.5 tr

  0946.213.868=1.8 tr
  0918.357.486=1.2 tr
  0917.161 486=1.2 tr
  0916.389.579=2.2 tr

  0947.262.579=1.8 tr
  0945.660.579=1.5 tr
  0944.166.568=1.5 tr
  0945.289.568=1.2 tr
  0913.9920.68=....đb
  0912.641.114=1.0 tr
  0912.642.113=1.2 tr

  0912.644.399=1.0 tr
  0912.644.818=1.0 tr
  0943.818.393=1.2 tr
  0912.64.1001=1.0 tr

  0912.63.9994=1.2 tr
  0912.63.6664=1.0 tr

  0912.643.179=1.0 tr
  0912.641.179=1.0 tr

  08.1910.1909=1.2 tr
  08.1910.1929=1.2 tr
  08.1910.1959=1.2 tr


  0918.673.078=900k
  0918.675.078=900k
  09474.37.078=900k
  0946.494.579=980k
  0945.644.579=980k
  094.3830.579=980k
  0944.786.568=980k
  0946.748.667=500k
  0945.694.667=500k
  0942.864.667=500k
  0949.304.667=500k
  0942.389.667=800k
  0942.198.667=700k
  0949.478.667=600k
  0949.613.667=600k
  0949.579.102=500k
  0912.79.1519=500k
  0912.969.803=500k
  0912.84.9887=600k
  0912.2717.69=600k
  0912.5656.34=990k
  0912.052.551=500k
  0912.490.258=200k
  0912.215.106=200k
  0912.634.434=300k
  0912.770.160=200k
  0912.745.617=200k
  0912.869.031=200k
  0912.398.019=300k
  0912.104.387=200k
  0912.175.653=200k
  0912.644.377=500k
  0912.644.665=500k
  0912.644.009=500k
  0912.64.1286=500k
  0912.644.088=800k
  0912.644.144=....đb
  0912.636.335=800k
  0912.644.336=700k
  0912.644.676=700k
  0912.642.479=600k
  0912.644.479=700k
  0912.644.786=600k
  0912.642.866=700k

  0913.9910.86=990k
  0913.9911.50=800k
  0913.9911.76=900k
  0913.9911.85=900k
  0913.9911.92=990k
  0913.9922.75=900k
  0913.9922.85=990k
  0913.9933.06=900k
  0913.9933.07=990k
  0913.216.233=700k
  0913.832.493=300k
  0913.668.594=700k
  0913.448.572=200k
  0913.438.702=200k
  0913.340.192=200k
  0913.302.493=300k
  0913.263.361=200k
  0913.953.094=300k

  094.515.3078=600k
  094.555.1078=500k
  094.355.1078=500k
  094.365.8078=700k

  0913.991.038=700k
  0913.991.808=900k
  0913.994.009=900k
  0913.99.2327=500k
  0913.99.2723=500k
  0913.99.2523=500k
  0913.992.791=500k
  0913.072.321=200k
  0913.239.871=200k
  0913.057.971=200k
  0913.991.680=500k
  0913.995.680=600k
  0913.992.060=600k
  0913.063.075=500k
  0913.929.072=500k
  0913.863.973=500k
  0913.299.173=500k
  0913.992.511=500k

  0913.989.454=500k
  0913.989.532=300k
  0913.988.630=300k
  0913.142.630=200k
  0913.189.530=200k
  0913.886.957=500k
  0913.884.867=500k
  0913.227.965=500k
  0913.283.275=500k
  0913.373.506=500k
  0913.969.803=300k
  091.3355.036=900k

  0913.995.650=500k
  091.3223.806=300k
  0913.359.412=200k
  0913.357.512=300k
  0913.855.309=300k
  0913.277.403=200k
  0913.213.103=200k
  0913.984.153=200k
  0913.319.857=200k
  0913.1900.17=500k
  0913.242.349=200k
  0913.087.549=200k
  0913.348.307=200k
  0913.305.917=....đb
  0913.215.908=300k
  0913.196.534=200k
  0913.235.964=....đb
  0912.037.010=600k
  0912.987.030=600k
  0912.691.050=600k
  0913.263.050=600k
  0911.768.202=600k
  0911.542.577=500k
  0911.01.1936=....đb

  sim cặp
  0949.336.303=500k
  0919.336.303=500k
  0948.460.622=500k
  0918.460.622=600k
  0949.333.876=1.0tr
  0919.333.876=1.2tr
  0949.338.569=1.5tr
  0919.338.569=1.8tr
  0944.851.787=500k
  0944.851.878=600k
  0943.819.747=500k
  0943.819.757=600k
  0944.851.757=500k
  0944.851.767=500k
  0918.671.158=....đb
  0918.672.158=500k
  0944.851.626=500k
  0948.460.519=500k
  0918.460.519=500k
  0948.460.357=500k
  0918.460.357=500k
  0918.670.598=500k
  0918.670.698=500k

  0949.34.2207=500k
  0919.34.2207=500k
  0948.460.498=500k
  0918.460.498=500k
  0949.339.216=500k
  0919.339.216=500k
  0949.335.213=500k
  0919.335.213=500k
  0949.336.719=500k
  0919.336.719=....đb
  0915.869.762=500k
  0915.869.726=500k

  0919.335.053=500k
  0949.335.053=500k
  0919.332.792=500k
  0949.332.792=500k
  0919.336.770=600k
  0949.336.770=500k
  0919.338.612=600k
  0949.338.612=500k
  0919.334.365=600k
  0949.334.365=500k
  0919.335.329=600k
  0949.335.329=500k
  0919.340.775=500k
  0949.340.775=500k
  0918.461.336=600k
  0948.461.336=500k
  0919.338.692=600k
  0949.338.692=500k
  0919.336.238=600k
  0949.336.238=500k
  0918.4600.39=600k
  0948.4600.39=500k
  0913.243.872=500k
  0913.243.873=500k
  0919.338.544=500k
  0949.338.544=500k

  0944.863.996=500k
  0944.863.997=500k
  0942.758.667=600k
  0943.758.667=600k
  0945.680.667=600k
  0945.681.667=600k
  094.257.6838=600k
  094.259.6838=600k
  0943.046.366=500k
  0946.304.366=500k
  0948.650.366=500k
  0948.902.366=....đb
  0942.768.466=500k
  0944.031.466=500k
  0946.081.566=500k
  0943.963.566=500k
  0946.692.566=500k
  0944.148.766=500k
  0946.519.766=500k
  0945.197.966=500k
  0948.746.966=500k
  0944.527.066=500k
  0948.812.069=500k
  0944.824.769=500k
  0944.632.166=500k
  0945.732.166=500k
  0948.243.166=500k
  0942.409.166=500k
  0948.470.166=500k
  0944.564.266=500k
  0947.147.266=500k
  0946.971.266=500k


  0844.52.2000=2.2 tr
  0844.52.2001=2.2 tr
  0844.52.1998=2.2 tr
  0844.52.1997=2.2 tr
  0844.52.1993=2.2 tr
  0844.52.1992=2.2 tr
  0844.52.1991=2.2 tr
  0844.52.1990=2.2 tr
  0844.52.1989=2.2 tr
  0844.52.1988=2.2 tr
  0844.52.1987=2.0 tr
  0844.52.1986=2.0 tr
  0844.52.1985=2.0 tr
  0844.52.1984=2.0 tr
  0844.52.1983=2.0 tr
  0844.52.1982=2.0 tr
  0844.52.1981=2.0 tr
  0846.012.234=2.5 tr
  0766.262.234=1.5 tr
  0822.409.777=1.5 tr
  081.474.3777=1.5 tr
  0843.82.1777=1.5 tr
  0843.92.1777=1.5 tr
  0844.72.1777=1.5 tr
  0842.674.777=1.5 tr
  0843.924.777=1.5 tr
  0819.100.444=1.0 tr

  0819.100.500=1.0 tr
  0819.100.600=1.0 tr

  0839.213.444=800k
  0832.615.444=800k
  0832.618.444=800k
  0834.31 9000=800k
  0839.757 000=900k
  0817.26.8822=600k
  0817.25.6622=600k
  0819.12.11.10=800k
  0858.280.678=....đb
  0819.10.0505=800k
  0819.101.696=800k
  0819.101.949=500k
  0819.101.595=800k
  0819.101.575=800k
  0819.101.676=800k
  0819.109.737=500k
  0819.121.778=500k
  0819.088.262=500k
  0819.1266.39=300k
  0818.357.269=300k
  0817.707.303=700k
  0813.777.891=800k
  0819.11.09.68=500k


  0899.637.666=7.5 tr
  0788.004.777=3.5 tr
  0938.636.078=2.8 tr
  0906.579.569=3.5 tr
  0932.569.568=....đb
  0908.13.2004=2.5 tr
  093.565.2323=3.2 tr
  093.515.2233=1.8 tr
  0935.9922.86=....đb
  093.2345.910=600k

  0906.527.525=500k
  09345 98 365=500k
  0931.37.0967=300k

  09 3534.1618=300k
  093 237 8896=500k
  093 234 1069=300k
  093 234 1159=300k
  0934.600.395=300k
  0903.207.296=300k
  0904.675.737=300k
  0904.758.717=300k
  0902.188.917=300k


  0788.005.444=800k
  0787.474.000=800k
  0702.098.000=600k
  0774.374.222=....đb
  0788.005.456=600k
  0774.374.456=....đb
  0787.479.866=300k
  0788.474.101=300k
  0787.474.515=500k

  mở link dưới để xem viettel
  http://www.chovinh.com/threads/478705/


  Địa chỉ chính : Cửa Hàng Mobile Hải Quân
  Số 27-Khối 3 Thị trấn Cầu Giát-Quỳnh Lưu-Nghệ An
  Gần trường cấp 2 Thị Trấn Cầu Giát

  https://maps.google.com/?q=Số 27 Khối 3,Thị Trấn Cầu Giát,Huyện Quỳnh Lưu,Tỉnh Nghệ An

  Hotline,Zalo : ☎️ 0945.456.333<>0973.573.573
  SHB : 660 007 9999
  VCB : 010 100 108 1339
  CTK : PHẠM MINH HẢI
  Chỉnh sửa cuối: 17:21, 19/10/2021
  #1
 2. hoangluongthoa82
  Thành viên mới Tham gia: 17/05/2017 Bài viết: 34 Điện thoại: 01236288993
  KHI BẠN CẦN BÁN CHUNG CƯ NHANH

  Hãy đến ngay:

  Sàn giao dịch bất động sản chung cư nghệ an

  Chúng tôi sẽ bán giúp bạn

  Sau khi bán xong, bạn chỉ mất phí 1% tổng giá trị căn hộ

  (Tuyệt đối không nâng giá bán. Giá bán của chủ nhà được niêm yết công khai trên sàn. Thông tin người bán sẽ được bảo mật)


  **********

  KHI BẠN CẦN MUA CHUNG CƯ

  Hãy đến ngay:

  Sàn giao dịch bất động sản chung cư nghệ an

  Gần 300 căn hộ chung cư giá rẻ đang chờ bạn lựa chọn

  Người mua căn hộ chung cư sẽ được hỗ trợ tư vấn làm thủ tục vay vốn ngân hàng lên tới 70% giá trị căn hộ với lãi suất đặc biệt ưu đãi, thời gian cho vay lên tới 15 năm

  (Người mua không mất bất kỳ khoản chi phí nào, Thông tin người mua sẽ được bảo mật)  Liên hệ: SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN CHUNG CƯ NGHỆ AN

  Trụ sở: Số 2 Mai Hắc Đế - TP Vinh – Nghệ An

  Hotline 0982.96.91.96

  www.sànchungcưnghệan.vn
 3. simdepquynhluu
  Thành viên mới Tham gia: 20/01/2013 Bài viết: 786 Điện thoại: 0973573573
 4. hethoi
  Thành viên mới Tham gia: 02/08/2017 Bài viết: 115 Điện thoại: 01672306157
  Chính thức mở bán căn hộ chung cư CT2A - CT2B khu A Quang Trung (đối diện khách sạn Mường Thanh Quang Trung), từ tầng 2 đến tầng 15, diện tích từ 51 đến 70m2, thiết kế với 15 tầng nổi, 1 tầng hầm, sang trọng, hiện đại, khu vực đất vàng của TP Vinh, nằm giữa đường Quang Trung - đường Hồng Bàng - và đường đô thị rộng 30m. nhà đã xây xong khách hàng vào ở luôn.

  Với nhiều tiện ích như sân bóng, công viên cây xanh, gần bãi đỗ xe của thành phố, cách siêu thị Big C chỉ 100m, cách chợ Vinh 200m, Cách Trung tâm điện ảnh 12-9 chỉ 200m....

  GIÁ GỐC CHỈ TỪ 595 TRIỆU/CĂN, ĐỂ MUA ĐƯỢC GIÁ GỐC, HÃY LIÊN HỆ NGAY:


  Đơn vị mở bán:

  SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN CHUNG CƯ NGHỆ AN

  Văn phòng : Tầng 1 Tòa CT2A Khu A chung cư Quang Trung - (đối diện KS Mường Thanh Sông Lam).
  Trụ sở chính: Số 2 Mai Hắc Đế - TP Vinh – Nghệ An


  Hotline 0982.96.91.96

  www.sànchungcưnghệan.vn

  Để chọn được căn hộ có vị trí đẹp nhất, hãy gọi ngay 0982.96.91.96


  ---->>>> Mời xem danh sách hàng trăm căn hộ chung cư giá rẻ:---->>>> http://sanchungcunghean.vn/


  NHỮNG HÌNH ẢNH VỀ DỰ ÁN CHUNG CƯ CT2A - CT2B QUANG TRUNG
 5. Anhquoc995
  Thành viên mới Tham gia: 22/06/2015 Bài viết: 107
  E thanh lí taxi
  01248 864 864 ck69/12
  01242 864 864 ck69/12
  Hot line cực chuẩn luôn
  phát lộc bốn mùa
  Giá xxx trăm bác nào kết lhe e
  Hotline 0969469995***0886373000
 6. 0911755888
  Thành viên mới Tham gia: 20/11/2016 Bài viết: 1.005
  bán ké: 0971.537.537 -- 5tr
  mua liên hệ: 0911.755.888
 7. 0918897424
  Thành viên mới Tham gia: 09/01/2018 Bài viết: 440 Điện thoại: 0918897424
  Bể kèo à
 8. simdepquynhluu
  Thành viên mới Tham gia: 20/01/2013 Bài viết: 786 Điện thoại: 0973573573
  Địa chỉ chính : Cửa Hàng Mobile Hải Quân
  Số 27-Khối 3 Thị trấn Cầu Giát-Quỳnh Lưu-Nghệ An
  Hotline,sms,Zalo : 0915.637.637 <<>> 0973.573.573
  Home 0386.579.579 <<>> 0386.686.686
 9. Ngandongphuc
  Thành viên mới Tham gia: 16/05/2018 Bài viết: 76 Điện thoại: 0982134317
  Bên em chuyên sản xuất và in ấn quần áo đồng phục công ty. Uy tín, chất lượng, thời gian giao hàng nhanh, chất liệu mẫu mã đa dạng. Bên anh chị có nhu cầu làm quần áo đồng phục cho nhân viên thì liên hệ bên em nhé !
  Đồng phục nafa :
  Đ/c: số 103 đường Nguyễn du- TP vinh.
  C/n: số 21 võ thúc đồng- Tp vinh.
  ĐT: 0982134317
  Fabook: https://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn
  Website: http://nafa.vn/
  Xin cảm ơn và xin lỗi đã làm phiền !
 10. hangnhung89
  Thành viên mới Tham gia: 15/02/2016 Bài viết: 54 Điện thoại: 0911933058
  A oi cho em lấu số bên anh rao bán nhé, khách đặt mua em sẽ giao dịch vs bên a
  simdepquynhluu thích bài này.
 11. simdepquynhluu
  Thành viên mới Tham gia: 20/01/2013 Bài viết: 786 Điện thoại: 0973573573
  Chỉnh sửa cuối: 02/08/2018
backtop