store Tải ứng dụng

Hải Quỳnh Lưu Bán-Vinaphone & viettel 999-888-777-666-555-333-567-678-789-678

Mời quảng cáo
Mã tin: 795512 - Lượt xem: 91.025 - Trả lời: 137 - Số trang: 14 - Đang xem: Trang 12
Soạn: CV3 795512 gửi 8777 để thêm 24 giờ tin VIP (15k/sms).
 1. simdepquynhluu
  Thành viên VIP Tham gia: 20/01/2013 Bài viết: 774 Điện thoại: 0973573573
  SIM VINAPHONE TRẢ TRƯỚC VÀO TÊN CHÍNH CHỦ.
  VÀ GIAO SIM MỌI MIỀN TỔ QUỐC

  Tất cả Sim Đang Cầm Trong Tay.ACE Mua Sim Là Có Ngay


  [​IMG]

  http://www.chovinh.com/threads/478705/
  tất cả sim dưới đều là sim trả trước

  [​IMG]

  liên hệ cal,zalo 0915.637.637<<>>0973.573.573
  0913.376.234=1.8 tr
  0913.260.234=1.8 tr
  0912.519.234=1.8 tr

  0915.768.234=1.5 tr

  0913.645.345=....đb
  0913.337.727=2.0 tr
  0911.733.727=1.8 tr

  0911.039.099=....đb
  0913.111.723=1.2 tr

  091.26.4.2003=2.2 tr
  0908.1.3.2004=2.2 tr
  0949.512.789=4.2 tr
  0942.517.789=4.5 tr

  0946.389.589=....đb
  0913.669.567=5.5 tr
  0916.909.567=5.2 tr
  0915.769.567=3.8 tr

  0917.661.567=3.8 tr
  0916.815.567=3.8 tr
  0943.817.456=1.0 tr
  0948.112.456=2.5 tr
  0916.625.456=2.2 tr
  0946.456.299=2.5 tr

  0913.819.569=2.5 tr

  0914.345.569=2.5 tr
  0916.979.569=2.5 tr

  0948.222.569=3.5 tr
  0949.222.569=3.5 tr

  0947.333.569=3.5 tr
  0906.579.569=3.5 tr
  0932.569.568=3.5 tr

  0912.638.179=2.8 tr
  0912.639.179=2.8 tr
  0912.639.279=2.8 tr

  0926.575.567=3.5 tr
  0927.575.567=3.5 tr
  0923.578.567=1.8 tr
  0925.897.798=1.5 tr
  0925.899.828=1.5 tr
  0925.899.838=1.5 tr
  0925.898.299=1.5 tr
  0925.898.399=1.5 tr

  [​IMG]
  0942.413.666=....đb
  0947.834.666=6.5 tr
  094.252.0666=6.8 tr
  0919.725.333=3.8 tr
  0913.745.333=4.2 tr
  0946.527.555=4.5 tr
  0945.527.666=7.5 tr

  0824.353.777=4.5 tr
  0822.573 777=3.8 tr
  084.386.3999=8.5 tr

  084.386.7999=8.5 tr

  0945.456.333=18 tr
  0948.456.333=18 tr
  0942.456.555=20 tr
  094.558.7999=18 tr
  0828.345.777=13 tr
  0827.678.777=13 tr

  0947.513.888=15 tr
  0943.657.888=15 tr
  0837.353.888=13 tr
  0837.353.999=15 tr
  0847.567.678=10 tr
  0946.799.789=13 tr
  0916.114.789=9.8 tr
  0947.543.543=7.9tr
  0948.637.666=10 tr
  0899.637.666=8.8tr
  0915.110.777=9.0tr
  0812.589.777=4.5 tr
  0859.076.777=3.5 tr
  0859.085.777=3.0 tr
  0824.379.777=3.5 tr
  0816.700.666=4.5 tr
  0816.700.777=4.5 tr
  0822.569.777=3.5 tr
  0838.596.777=3.0 tr
  0822.716.777=2.5 tr
  0843.925.777=....đb

  0915.162.777=....đb
  0844.345.567=8.0 tr
  0854.456.567=8.5 tr

  0844.612.612=....đb
  0846.612.612=4.5 tr
  0854.612.612=4.5 tr
  0843.612.612=4.5 tr
  0853.612.612=4.5 tr

  0946.674.674=....đb
  [​IMG]
  0942.6886.97=800k
  0842.599.597=800k

  0916.427.099=....đb
  0915.282.990=900k
  0914.921.077=800k
  0915.452.353=500k
  0914.057.737=700k
  0917.578.505=600k
  0917.855.464=500k
  0917.610.377=500k
  0917.510.484=500k
  0916.864.484=500k
  0916.576.008=300k
  091.553.4441=500k
  0916.316.445=300k
  0917.846.171=500k
  0918.099.591=500k
  0915.22.8693=500k
  091.565.9495=500k
  0916.701.585=600k
  0917.676.440=600k
  0916.918.414=500k
  0916.842.171=500k
  0917.544.991=500k
  0949.333.648=800k

  0943.818885= 800k
  0943.74.8683=800k
  0946.17.8683=800k
  0947.61.8683=800k
  0947.09.8683=800k
  0943.09.8683=800k
  094.200.8683=800k
  0886.456.356=900k
  0888.52.92.82=900k
  0888.168.292=900k
  0888.579.282=900k
  0888.115.272=800k
  0888.533.282=800k
  0888.554.303=500k
  0888.554.332=500k
  0888.144.223=600k
  0888.171.223=600k
  0888.114.022=500k
  0886.456.537=500k

  0886.125.228=....đb
  0886.3311.07=500k
  0886.338.987=500k
  0886.229.665=500k
  [​IMG]

  0912.63.7887=1.5 tr
  0912.63.8778=1.5 tr

  0912.63.9009=1.5 tr
  0912.64.3883=1.5 tr

  0914.65 8683=1.5 tr
  0918.67.2255=1.5 tr
  0942.777.838=1.8 tr
  0918.222.045=1.8 tr

  0914.222.078=....đb
  0917.22.4078=2.5 tr
  0914.88.4078=2.5 tr

  0918.13.4078=....đb
  0919.13.4078=2.5 tr
  0914.32.4078=2.5 tr
  0914.65.4078=2.5 tr

  0947.151.078=1.2 tr

  0946.040.078=1.2 tr
  0938.636.078=2.5 tr
  0916.636.078=2.5 tr
  0918.363.078=2.5 tr
  0947.883.078=2.0 tr
  0915.883.078=2.8 tr
  0915.889.078=2.8 tr
  0915.696.078=2.8 tr
  0919.61.4078=2.5 tr
  0919.63.4078=2.5 tr
  0918.67.4078=2.5 tr
  0946.67.4078=2.0 tr
  0948.166.078=1.5 tr
  0945.122.868=2.5 tr

  0946.213.868=1.8 tr
  0918.357.486=1.2 tr
  0917.161 486=1.2 tr

  0919.586.468=....đb
  0916.389.579=2.0 tr
  0947.262.579=1.5 tr
  0945.660.579=1.2 tr
  0944.166.568=1.5 tr

  0945.289.568=1.2 tr
  0912.641.114=1.0 tr
  0912.642.113=1.2 tr

  0912.644.399=1.0 tr
  0912.644.818=1.0 tr
  0943.818.393=1.2 tr
  0912.636.505=1.2 tr
  0912.636.151=1.2 tr
  0912.636.272=1.2 tr
  0912.64.1001=1.0 tr

  0912.63.9994=1.0 tr
  0912.63.6664=1.0 tr
  0912.643.179=1.0 tr

  0912.641.179=1.0 tr
  08.1910.1909=1.2 tr
  08.1910.1929=1.2 tr
  08.1910.1959=1.2 tr

  [​IMG]
  0918.673.078=900k
  0918.675.078=900k
  09474.37.078=900k
  0946.494.579=980k
  0945.644.579=980k
  094.3830.579=980k
  0944.786.568=980k
  0946.748.667=500k

  0943.178.667=....đb
  0945.694.667=500k
  0942.864.667=500k
  0949.304.667=500k
  0942.389.667=800k
  0942.198.667=700k
  0949.478.667=600k
  0949.613.667=600k
  0949.579.102=500k
  0912.79.1519=600k
  0912.969.803=500k
  0912.968.914=500k
  0912.84.9887=700k
  0912.2717.69=800k
  0912.5656.34=600k
  0912.052.551=600k
  0912.490.258=500k
  0912.215.106=500k
  0912.703.047=500k
  0912.634.434=700k
  0912.770.160=500k
  0912.745.617=600k
  0912.869.031=500k
  0912.398.019=600k
  0912.104.387=600k
  0912.175.653=500k
  0912.644.377=800k
  0912.644.665=800k
  0912.644.009=800k
  0912.64.1286=700k
  0912.644.088=900k
  0912.644.144=900k
  0912.636.335=900k
  0912.644.336=700k
  0912.644.676=800k
  0912.642.479=700k
  0912.644.479=700k
  0912.644.786=700k
  0912.642.866=900k

  0913.9920.68=990k
  0913.9910.86=950k
  0913.9911.50=900k
  0913.9911.76=900k
  0913.9911.85=900k
  0913.9911.92=990k
  0913.9922.75=900k
  0913.9922.85=900k
  0913.9933.06=900k
  0913.9933.07=990k
  0913.216.233=800k
  0913.832.493=500k
  0913.668.594=800k
  0913.634.841=500k
  0913.448.572=500k
  0913.438.702=500k

  0913.435.013=....đb
  0913.340.192=600k
  0913.302.493=500k
  0913.263.361=600k
  0913.093.230=500k
  0913.953.094=600k

  094.515.3078=600k
  094.555.1078=600k
  094.355.1078=600k

  091.399.1078=980k
  094.365.8078=700k

  0913.991.303=....đb
  0913.991.038=800k
  0913.991.808=900k
  0913.994.009=900k
  0913.99.2327=500k
  0913.99.2723=500k
  0913.99.2523=500k
  0913.992.791=600k
  0913.072.321=500k
  0913.357.802=500k
  0913.239.871=500k
  0913.057.971=500k
  0913.991.680=600k
  0913.995.680=600k
  0913.992.060=800k
  0913.063.075=700k
  0913.929.072=600k
  0913.863.973=500k
  0913.299.173=500k
  0913.992.511=700k

  0913.989.454=800k
  0913.989.532=500k
  0913.988.630=500k
  0913.142.630=500k
  0913.189.530=500k
  0913.186.430=500k
  0913.886.957=600k
  0913.884.867=600k
  0913.227.965=500k
  0913.283.275=600k
  0913.373.506=500k
  0913.969.803=600k
  0913.355.036=700k
  0913.995.650=600k
  0913.994.960=600k

  091.3223.806=600k
  0913.281.254=500k
  0913.865.254=500k
  0913.359.412=500k
  0913.357.512=500k
  0913.855.309=600k
  0913.277.403=500k
  0913.213.103=500k
  0913.984.153=500k
  0913.319.857=500k
  0913.1900.17=500k
  0913.242.349=500k
  0913.087.549=500k
  0913.348.307=500k
  0913.305.917=500k
  0913.215.908=500k
  0913.196.534=500k
  0913.235.964=500k
  0912.037.010=800k
  0912.987.030=800k
  0912.691.050=800k
  0913.263.050=800k
  0911.768.202=800k
  0911.542.577=600k
  0911.011.936=600k
  sim cặp
  0949.336.303=500k
  0919.336.303=500k
  0948.460.622=500k
  0918.460.622=600k
  0949.333.876=1.0tr
  0919.333.876=1.2tr
  0949.338.569=1.5tr
  0919.338.569=1.8tr
  0944.851.787=500k
  0944.851.878=600k
  0943.819.747=500k
  0943.819.757=600k
  0944.851.757=500k
  0944.851.767=500k
  0918.671.158=500k
  0918.672.158=500k
  0944.851.626=500k

  0944.851.636=....đb
  0948.460.519=500k
  0918.460.519=500k
  0948.460.357=500k
  0918.460.357=500k
  0918.670.598=500k
  0918.670.698=500k
  0949.34.2207=500k
  0919.34.2207=500k
  0948.460.498=500k
  0918.460.498=500k
  0949.339.216=500k
  0919.339.216=500k
  0949.335.213=500k
  0919.335.213=500k
  0949.336.719=500k
  0919.336.719=500k
  0915.869.762=500k
  0915.869.726=500k
  0919.335.053=500k
  0949.335.053=500k
  0919.332.792=500k
  0949.332.792=500k
  0919.336.770=600k
  0949.336.770=500k
  0919.338.612=600k
  0949.338.612=500k
  0919.334.365=600k
  0949.334.365=500k
  0919.335.329=600k
  0949.335.329=500k
  0919.340.775=500k
  0949.340.775=500k
  0918.461.336=600k
  0948.461.336=500k
  0919.338.692=600k
  0949.338.692=500k
  0919.336.238=600k
  0949.336.238=500k
  0918.4600.39=600k
  0948.4600.39=500k
  0913.243.872=600k
  0913.243.873=600k
  0919.338.544=500k
  0949.338.544=500k
  0944.863.996=500k
  0944.863.997=500k
  0942.758.667=600k
  0943.758.667=600k
  0945.680.667=600k
  0945.681.667=600k
  094.257.6838=600k
  094.259.6838=600k
  0943.046.366=500k
  0946.304.366=500k
  0948.650.366=500k
  0948.902.366=500k
  0942.768.466=500k
  0944.031.466=500k
  0946.081.566=500k
  0943.963.566=500k
  0946.692.566=500k
  0944.148.766=500k
  0946.519.766=500k
  0945.197.966=500k
  0948.746.966=500k
  0944.527.066=500k
  0948.812.069=500k
  0944.824.769=500k
  0944.632.166=500k
  0945.732.166=500k
  0948.243.166=500k
  0942.409.166=500k
  0948.470.166=500k
  0944.564.266=500k
  0947.147.266=500k
  0946.971.266=500k
  ngày/tháng/năm sinh FULL

  0844.52.2000=2.5 tr
  0844.52.2001=2.5 tr
  0844.52.2002=2.5 tr
  0844.52.1998=2.5 tr
  0844.52.1997=2.5 tr

  0844.52.1995=....đb
  0844.52.1993=2.5 tr
  0844.52.1992=2.5 tr
  0844.52.1991=2.5 tr
  0844.52.1990=2.5 tr
  0844.52.1989=2.5 tr
  0844.52.1988=2.5 tr
  0844.52.1987=2.2 tr
  0844.52.1986=2.2 tr
  0844.52.1985=2.2 tr
  0844.52.1984=2.0 tr
  0844.52.1983=2.0 tr
  0844.52.1982=2.0 tr
  0844.52.1981=2.0 tr

  0846.012.234=2.8 tr
  0766.262.234=1.5 tr

  0822.415.777=....đb
  0822.416.777=....đb

  0822.409.777=1.8 tr
  0826.495.777=....đb
  081.474.3777=1.8 tr
  0843.82.1777=1.8 tr
  0843.92.1777=1.8 tr
  0844.72.1777=1.8 tr
  0842.674.777=1.8 tr
  0843.924.777=1.8 tr

  0843.724.777=....đb
  0819.100.444=1.2 tr
  0819.100.500=1.2 tr
  0819.100.600=1.2 tr
  0839.213.444=800k
  0832.615.444=800k
  0832.618.444=800k
  0834.31 9000=800k
  0839.757 000=990k
  0817.26.8822=800k
  0817.25.6622=800k
  0819.12.11.10=900k
  0858.280.678=800k
  0819.10.0505=900k
  0819.101.696=990k
  0819.101.949=600k
  0819.101.595=990k
  0819.101.575=900k
  0819.101.676=990k
  0819.109.737=500k
  0819.121.778=500k
  0819.088.262=500k
  0819.126.639=500k
  0819.11.09.68=500k

  [​IMG]
  0938.636.078=2.5 tr
  0906.579.569=3.5 tr
  0932.569.568=3.5 tr
  0908.13.2004=2.2 tr
  093.565.2323=2.2 tr
  093.515.2233=1.2 tr
  0935.9922.86=900k

  0935.9222.86=....đb
  0906.527.525=500k
  09345 98 365=600k
  09 3534.1618=300k
  093 237 8896=250k
  093 234 1069=250k
  093 234 1159=300k
  0934.600.395=300k
  0903.207.296=300k
  0904.675.737=300k
  0904.758.717=300k
  0902.188.917=300k
  0899.632.166=200k
  0899.608.166=200k
  0899.615.383=200k
  0899.633.357=300k

  [​IMG]
  0788.000.444 =....đb
  0899.637.666 =8.8 tr
  0787.474.666=....đb
  0788.004.777=2.5 tr
  0788.005.444=1.0 tr

  0787.474.111=....đb
  0787.474.000=1.0 tr
  0702.098.000=600k
  0774.374.222=800k
  0788.005.456=700k
  0774.374.456=500k
  0787.479.866=200k
  0788.474.101=200k

  0787.474.515=500k

  mở link dưới để xem viettel
  http://www.chovinh.com/threads/478705/


  Địa chỉ chính : Cửa Hàng Mobile Hải Quân
  Số 27-Khối 3 Thị trấn Cầu Giát-Quỳnh Lưu-Nghệ An
  Gần trường cấp 2 Thị Trấn Cầu Giát

  Hotline,Zalo : 0915.637.637 <<>> 0973.573.753

  VietcomBank : 010.100.108.1339
  AgriBank : 3604.205050.938
  MB : 8100.1209.13003
  SHB : 100.950.1486
  chủ tk : Phạm Minh Hải
  [​IMG]
  Chỉnh sửa cuối: 15:37, 16/11/2019
  #1
 2. Nguyencuong.bbt
  Thành viên mới Tham gia: 09/12/2015 Bài viết: 298 Điện thoại: 0964717567
  Có số vina nào đuôi 717567 ko ah
  simdepquynhluu thích bài này.
 3. huongtaiyou
  Thành viên mới Tham gia: 29/03/2017 Bài viết: 4 Điện thoại: 0987572386
  0912.639.279 GIÁ THẤP HƠN ĐC KHÔNG ANH ƠI
 4. simdepquynhluu
  Thành viên VIP Tham gia: 20/01/2013 Bài viết: 774 Điện thoại: 0973573573
  0934.456.333 <<>> 0973.573.573
  Zalo - 0973.573.573
 5. A Tuan Mobile
  Thành viên mới Tham gia: 24/02/2017 Bài viết: 224 Điện thoại: 0968750752
  Bán sim 0976658885. Bán 6 m5
 6. simdepquynhluu
  Thành viên VIP Tham gia: 20/01/2013 Bài viết: 774 Điện thoại: 0973573573
  :oops: bán 6tr cho chẵn bạn ah
 7. simdepquynhluu
  Thành viên VIP Tham gia: 20/01/2013 Bài viết: 774 Điện thoại: 0973573573
  các bác mua sim lh trực tiếp e
  0934.456.333 <<>> 0973.573.573
  Zalo - 0973.573.573
 8. quangcaohainam3737
  Thành viên chính thức Tham gia: 30/03/2014 Bài viết: 540
  mình đang tìm số viettel có đuôi 09**** 4567 bạn nhé, có pm qua số 0983098038 giúp mình, thanks!
 9. thanhnd114
  Thành viên mới Tham gia: 29/06/2015 Bài viết: 170
  01288004999 cho giá chuẩn vào số 01635258048
 10. QuangBien1692
  Thành viên mới Tham gia: 20/03/2015 Bài viết: 296 Điện thoại: 0949221838
  MỞ BÁN CĂN HỘ THÔNG TẦNG KINH DOANH MẶT ĐƯỜNG LÝ TỰ TRỌNG, TP VINH
  Phù hợp kinh doanh điện thoại, shop quần áo,quán ăn, quán cafe, nhà hàng, sapa, phòng khám... nằm trong khu biệt thự dân trí cao, giữa 4 tòa nhà chung cư, cạnh tòa án tỉnh, kho bạc tỉnh, Bệnh viện...
  Diện tích: 160 m2
  Hướng : Tây Bắc
  - Tầng 1: 1 NVS, 1 bếp, 1 phòng khách;
  - Tầng 2: 3 PN, 2 NVS, 1 Phòng khách, 2 ban công.
  - Nội thất nhập khẩu, đầy đủ thiết bị vệ sinh, sàn gỗ cao cấp.
  LIÊN HỆ NGAY: 0949 221 838 (24/24 giờ)
 11. tuanhungvtc
  Thành viên mới Tham gia: 17/05/2015 Bài viết: 89 Điện thoại: 0917973337
  0946494579 giá 300k xúc luôn
backtop