store Tải ứng dụng

Hải Quỳnh Lưu Bán-Vinaphone & viettel 999-888-777-666-555-333-567-678-789-678

Mời quảng cáo
Mã tin: 795512 - Lượt xem: 110.632 - Trả lời: 148 - Số trang: 15 - Đang xem: Trang 10
Đặt tin VIP ngày: Soạn CV3 795512 gửi 8777 (15k/sms. Mỗi tin + 24 giờ)
Đặt tin VIP tháng? Bấm vào đây
 1. simdepquynhluu
  Thành viên mới Tham gia: 20/01/2013 Bài viết: 787 Điện thoại: 0973573573
  SIM VINAPHONE TRẢ TRƯỚC VÀO TÊN CHÍNH CHỦ.
  VÀ GIAO SIM MỌI MIỀN TỔ QUỐC

  Tất cả Sim Đang Cầm Trong Tay.ACE Mua Sim Là Có Ngay
  http://www.chovinh.com/threads/478705/
  tất cả sim dưới đều là sim trả trước

  call,zalo ☎️ 0945.456.333
  Call,sms ☎️ 0973.88.99.39

  0913.376.234=1.8 tr
  0846.012.234=2.5 tr
  0913.260.234=....đb
  0912.519.234=....đb

  0915.768.234=1.5 tr
  0913.337.727=1.8 tr
  0911.733.727=1.5 tr
  0913.111.723=1.0 tr
  091.26.4.2003=2.5 tr
  0908.1.3.2004=2.5 tr

  0916.815.567=....đb
  0943.817.456=1.0 tr
  0948.112.456=2.0 tr
  0916.625.456=....đb
  0946.456.299=2.5 tr

  0913.819.569=2.5 tr
  0914.345.569=2.5 tr

  0916.979.569=2.5 tr
  0948.222.569=3.5 tr
  0949.222.569=3.5 tr

  0947.333.569=3.5 tr
  0906.579.569=3.5 tr
  0932.569.568=....đb
  0912.636.505=1.5 tr
  0912.636.151=1.5 tr
  0912.636.272=1.8 tr

  0912.638.179=3.5 tr
  0912.639.179=3.5 tr
  0912.639.279=....đb
  0912.1982.82=3.8 tr

  0926.575.567=3.8 tr
  0927.575.567=3.8 tr
  0923.578.567=1.8 tr
  0925.897.798=1.8 tr
  0925.899.828=1.8 tr
  0925.899.838=1.8 tr
  0925.898.299=1.8 tr
  0925.898.399=1.8 tr


  094.7834.666=7.5 tr
  094.252.0666=8.5 tr
  0946.527.555=6.0 tr
  0945.527.666=8.5 tr
  0919.725.333=4.0 tr

  0913.745.333=4.8 tr

  0824.353.777=3.5 tr
  0822.573 777=3.0 tr

  0942.456.555=....đb
  0828.345.777= 12 tr

  0827.678.777= 10 tr
  0915.110.777= 15 tr
  0915.637.637= 35 tr
  0948.637.666=12 tr

  0837.353.888= 10 tr
  0837.353.999= 10 tr
  0948.799.789= 15 tr

  084.386.3999=7.5 tr
  084.386.7999=7.5 tr
  0916.114.789=8.8 tr
  0899.637.666=7.5 tr
  0788.004.777=3.0 tr

  0812.589.777=4.0 tr
  0859.076.777=2.8 tr

  0859.085.777=2.8 tr
  0824.379.777=3.0 tr
  081.474.3777=2.5 tr
  0816.700.666=3.0 tr

  0816.700.777=....đb

  0822.569.777=3.0 tr
  0838.596.777=2.8 tr

  0822.716.777=2.2 tr

  0844.345.567=6.5 tr
  0854.456.567=7.0 tr

  0949.512.789=3.5 tr
  0942.517.789=3.5 tr
  0913.669.567=7.5 tr
  0916.909.567=5.5 tr
  0915.769.567=3.5 tr
  0917.661.567=3.5 tr

  0819.100.500=1.8 tr
  0819.100.600=1.8 tr

  0853.612.612=3.5 tr
  0854.612.612=3.5 tr

  09.1867.1070=990k
  09.1867.1090=990k
  09.1867.1585=600k
  09.1867.2262=500k
  09.1867.2181=500k
  09.1867.1535=500k
  09.1867.1171=500k
  09.1867.2414=500k
  09.1867.3414=500k
  09.1867.1131=500k
  09.1867.1378=500k
  09.1867.1376=500k
  0942.6886.97=700k
  0842.599.597=700k
  0915.282.990=990k
  0914.921.077=600k
  0915.452.353=500k
  0914.057.737=600k
  0917.578.505=500k
  0917.855.464=500k
  0917.610.377=500k
  0917.510.484=500k
  0916.864.484=500k
  0916.576.008=300k
  091.553.4441=500k
  0916.316.445=300k
  0917.846.171=500k
  0918.099.591=500k
  0915.22.8693=500k
  091.565.9495=500k
  0916.701.585=500k
  0917.676.440=500k
  0916.918.414=500k
  0916.842.171=500k
  0917.544.991=500k
  0949.333.648=800k

  0943.818885= 900k
  0943.74.8683=900k
  0946.17.8683=900k
  0947.61.8683=900k
  0947.09.8683=900k
  0943.09.8683=900k
  094.200.8683=900k
  0886.456.356=600k

  0888.52.92.82=800k
  0888.168.292=800k
  0888.579.282=900k
  0888.115.272=800k
  0888.533.282=600k
  0888.554.303=500k
  0888.554.332=500k
  0888.144.223=500k
  0888.171.223=500k
  0888.114.022=500k
  0886.456.537=500k
  0886.3311.07=500k
  0886.338.987=500k
  0886.229.665=500k


  0912.63.7887=1.5 tr
  0912.63.8778=1.5 tr

  0912.63.9009=1.5 tr
  0912.64.3883=1.5 tr

  0914.65 8683=1.5 tr
  0918.67.2255=1.5 tr

  0918.222.045=2.2 tr
  0917.22.4078=....đb
  0914.88.4078=3.5 tr
  0919.13.4078=2.8 tr
  0914.32.4078=2.8 tr
  0914.65.4078=....đb

  0947.151.078=1.5 tr
  0946.040.078=1.2 tr
  0938.636.078=2.5 tr

  0916.636.078=2.5 tr
  0918.363.078=2.5 tr
  0947.883.078=2.2 tr
  0915.883.078=2.8 tr
  0919.61.4078=2.8 tr
  0919.63.4078=2.8 tr
  0918.67.4078=2.5 tr
  0946.67.4078=2.0 tr
  0913.991.078=1.8 tr
  0948.166.078=1.2 tr
  0945.122.868=2.5 tr

  0946.213.868=1.8 tr
  0918.357.486=1.2 tr
  0917.161 486=1.2 tr
  0916.389.579=2.2 tr

  0947.262.579=1.8 tr
  0945.660.579=1.5 tr
  0944.166.568=1.5 tr
  0945.289.568=1.2 tr
  0913.9920.68=....đb
  0912.641.114=1.0 tr
  0912.642.113=1.2 tr

  0912.644.399=1.0 tr
  0912.644.818=1.0 tr
  0943.818.393=1.2 tr
  0912.64.1001=1.0 tr

  0912.63.9994=1.2 tr
  0912.63.6664=1.0 tr

  0912.643.179=1.0 tr
  0912.641.179=1.0 tr

  08.1910.1909=1.2 tr
  08.1910.1929=1.2 tr
  08.1910.1959=1.2 tr


  0918.673.078=900k
  0918.675.078=900k
  09474.37.078=900k
  0946.494.579=980k
  0945.644.579=980k
  094.3830.579=980k
  0944.786.568=980k
  0946.748.667=500k
  0945.694.667=500k
  0942.864.667=500k
  0949.304.667=500k
  0942.389.667=800k
  0942.198.667=700k
  0949.478.667=600k
  0949.613.667=600k
  0949.579.102=500k
  0912.79.1519=500k
  0912.969.803=500k
  0912.84.9887=600k
  0912.2717.69=600k
  0912.5656.34=990k
  0912.052.551=500k
  0912.490.258=200k
  0912.215.106=200k
  0912.634.434=300k
  0912.770.160=200k
  0912.745.617=200k
  0912.869.031=200k
  0912.398.019=300k
  0912.104.387=200k
  0912.175.653=200k
  0912.644.377=500k
  0912.644.665=500k
  0912.644.009=500k
  0912.64.1286=500k
  0912.644.088=800k
  0912.644.144=....đb
  0912.636.335=800k
  0912.644.336=700k
  0912.644.676=700k
  0912.642.479=600k
  0912.644.479=700k
  0912.644.786=600k
  0912.642.866=700k

  0913.9910.86=990k
  0913.9911.50=800k
  0913.9911.76=900k
  0913.9911.85=900k
  0913.9911.92=990k
  0913.9922.75=900k
  0913.9922.85=990k
  0913.9933.06=900k
  0913.9933.07=990k
  0913.216.233=700k
  0913.832.493=300k
  0913.668.594=700k
  0913.448.572=200k
  0913.438.702=200k
  0913.340.192=200k
  0913.302.493=300k
  0913.263.361=200k
  0913.953.094=300k

  094.515.3078=600k
  094.555.1078=500k
  094.355.1078=500k
  094.365.8078=700k

  0913.991.038=700k
  0913.991.808=900k
  0913.994.009=900k
  0913.99.2327=500k
  0913.99.2723=500k
  0913.99.2523=500k
  0913.992.791=500k
  0913.072.321=200k
  0913.239.871=200k
  0913.057.971=200k
  0913.991.680=500k
  0913.995.680=600k
  0913.992.060=600k
  0913.063.075=500k
  0913.929.072=500k
  0913.863.973=500k
  0913.299.173=500k
  0913.992.511=500k

  0913.989.454=500k
  0913.989.532=300k
  0913.988.630=300k
  0913.142.630=200k
  0913.189.530=200k
  0913.886.957=500k
  0913.884.867=500k
  0913.227.965=500k
  0913.283.275=500k
  0913.373.506=500k
  0913.969.803=300k
  091.3355.036=900k

  0913.995.650=500k
  091.3223.806=300k
  0913.359.412=200k
  0913.357.512=300k
  0913.855.309=300k
  0913.277.403=200k
  0913.213.103=200k
  0913.984.153=200k
  0913.319.857=200k
  0913.1900.17=500k
  0913.242.349=200k
  0913.087.549=200k
  0913.348.307=200k
  0913.305.917=....đb
  0913.215.908=300k
  0913.196.534=200k
  0913.235.964=....đb
  0912.037.010=600k
  0912.987.030=600k
  0912.691.050=600k
  0913.263.050=600k
  0911.768.202=600k
  0911.542.577=500k
  0911.01.1936=....đb

  sim cặp
  0949.336.303=500k
  0919.336.303=500k
  0948.460.622=500k
  0918.460.622=600k
  0949.333.876=1.0tr
  0919.333.876=1.2tr
  0949.338.569=1.5tr
  0919.338.569=1.8tr
  0944.851.787=500k
  0944.851.878=600k
  0943.819.747=500k
  0943.819.757=600k
  0944.851.757=500k
  0944.851.767=500k
  0918.671.158=....đb
  0918.672.158=500k
  0944.851.626=500k
  0948.460.519=500k
  0918.460.519=500k
  0948.460.357=500k
  0918.460.357=500k
  0918.670.598=500k
  0918.670.698=500k

  0949.34.2207=500k
  0919.34.2207=500k
  0948.460.498=500k
  0918.460.498=500k
  0949.339.216=500k
  0919.339.216=500k
  0949.335.213=500k
  0919.335.213=500k
  0949.336.719=500k
  0919.336.719=....đb
  0915.869.762=500k
  0915.869.726=500k

  0919.335.053=500k
  0949.335.053=500k
  0919.332.792=500k
  0949.332.792=500k
  0919.336.770=600k
  0949.336.770=500k
  0919.338.612=600k
  0949.338.612=500k
  0919.334.365=600k
  0949.334.365=500k
  0919.335.329=600k
  0949.335.329=500k
  0919.340.775=500k
  0949.340.775=500k
  0918.461.336=600k
  0948.461.336=500k
  0919.338.692=600k
  0949.338.692=500k
  0919.336.238=600k
  0949.336.238=500k
  0918.4600.39=600k
  0948.4600.39=500k
  0913.243.872=500k
  0913.243.873=500k
  0919.338.544=500k
  0949.338.544=500k

  0944.863.996=500k
  0944.863.997=500k
  0942.758.667=600k
  0943.758.667=600k
  0945.680.667=600k
  0945.681.667=600k
  094.257.6838=600k
  094.259.6838=600k
  0943.046.366=500k
  0946.304.366=500k
  0948.650.366=500k
  0948.902.366=....đb
  0942.768.466=500k
  0944.031.466=500k
  0946.081.566=500k
  0943.963.566=500k
  0946.692.566=500k
  0944.148.766=500k
  0946.519.766=500k
  0945.197.966=500k
  0948.746.966=500k
  0944.527.066=500k
  0948.812.069=500k
  0944.824.769=500k
  0944.632.166=500k
  0945.732.166=500k
  0948.243.166=500k
  0942.409.166=500k
  0948.470.166=500k
  0944.564.266=500k
  0947.147.266=500k
  0946.971.266=500k


  0844.52.2000=1.8 tr
  0844.52.2001=1.8 tr
  0844.52.1998=1.8 tr
  0844.52.1997=1.8 tr
  0844.52.1993=1.8 tr
  0844.52.1992=1.8 tr
  0844.52.1991=1.8 tr
  0844.52.1990=1.8 tr
  0844.52.1989=1.8 tr
  0844.52.1988=1.8 tr
  0844.52.1987=1.5 tr
  0844.52.1986=1.5 tr
  0844.52.1985=1.5 tr
  0844.52.1984=1.5 tr
  0844.52.1983=1.5 tr
  0844.52.1982=1.5 tr
  0844.52.1981=1.5 tr
  0846.012.234=2.5 tr
  0766.262.234=1.5 tr
  0822.409.777=1.2 tr
  0843.82.1777=1.2 tr
  0843.92.1777=1.2 tr
  0844.72.1777=1.2 tr
  0842.674.777=1.0 tr
  0843.924.777=1.0 tr
  0819.100.444=900k
  0839.213.444=600k
  0832.615.444=600k
  0832.618.444=600k
  0834.31 9000=700k
  0839.757 000=700k
  0817.26.8822=600k
  0817.25.6622=600k
  0819.12.11.10=800k
  0819.10.0505=700k
  0819.101.696=700k
  0819.101.949=500k
  0819.101.595=600k
  0819.101.575=600k
  0819.101.676=600k
  0819.109.737=300k
  0819.121.778=500k
  0819.088.262=300k
  0819.1266.39=200k
  0813.777.891=500k
  0819.11.09.68=500k


  0899.637.666=7.5 tr
  0788.004.777=3.5 tr
  0938.636.078=3.0 tr
  0906.579.569=3.5 tr
  0932.569.568=....đb
  0908.13.2004=2.5 tr
  093.565.2323=3.2 tr
  093.515.2233=1.8 tr
  0935.9922.86=....đb
  093.2345.910=600k

  0906.527.525=500k
  09345 98 365=500k
  0931.37.0967=300k

  09 3534.1618=300k
  093 237 8896=500k
  093 234 1069=300k
  093 234 1159=300k
  0934.600.395=300k
  0903.207.296=300k
  0904.675.737=300k
  0904.758.717=300k
  0902.188.917=300k


  0788.005.444=800k
  0787.474.000=800k
  0702.098.000=600k
  0774.374.222=....đb
  0788.005.456=600k
  0774.374.456=....đb
  0787.479.866=300k
  0788.474.101=300k
  0787.474.515=500k

  mở link dưới để xem viettel
  http://www.chovinh.com/threads/478705/


  Địa chỉ chính : Cửa Hàng Mobile Hải Quân
  Số 27-Khối 3 Thị trấn Cầu Giát-Quỳnh Lưu-Nghệ An
  Gần trường cấp 2 Thị Trấn Cầu Giát

  https://maps.google.com/?q=Số 27 Khối 3,Thị Trấn Cầu Giát,Huyện Quỳnh Lưu,Tỉnh Nghệ An

  Hotline Zalo : ☎️ 0945.456.333
  Holine Sms : ☎️ 0973.88.99.39

  SHB : 660 007 9999
  VCB : 010 100 108 1339
  CTK : PHẠM MINH HẢI
  Chỉnh sửa cuối: 13:49, 02/12/2021
  #1
 2. simdepquynhluu
  Thành viên mới Tham gia: 20/01/2013 Bài viết: 787 Điện thoại: 0973573573
  tks...bạn mình k bán trả góp
  #91
 3. MrNghia
  Thành viên mới Tham gia: 04/08/2012 Bài viết: 145 Điện thoại: 0913923555
  Bán ké 0913222078.
  Giống số 0914222078
  Số dùng từ 2012. Sang tên trong hai nốt nhạc
  #92
 4. simdepquynhluu
  Thành viên mới Tham gia: 20/01/2013 Bài viết: 787 Điện thoại: 0973573573
  số dùng từ 2012 bán cho người mới,khách cũ gọi trả lời mệt lắm bạn ạ
  #93
 5. kientructruongan.com
  Thành viên mới Tham gia: 23/10/2016 Bài viết: 114
  Công ty KIẾN TRÚC TRƯỜNG AN chuyên THIẾT KẾ thi công KIẾN TRÚC + NỘI THẤT nhà , biệt thự chuyên nghiệp
  Liên hệ : 0912037333 - 0983.603.486
  web xem mẫu nhà đẹp >>> http://kientructruongan.com/
  Địa chỉ : 103 Nguyễn Du - tp Vinh - Nghệ An
  xin cảm ơn ! Xin lỗi nếu làm phiền

  [​IMG]  [​IMG]  [​IMG]  [​IMG]


  [​IMG]

  [​IMG]  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
  #94
 6. simdepquynhluu
  Thành viên mới Tham gia: 20/01/2013 Bài viết: 787 Điện thoại: 0973573573
  Hotline : [​IMG] 0915.637.637 <<>> 0973.573.573
  Home 0386.579.579 <<>> 0386.686.686

  Zalo - 0973.573.573
  #95
 7. Shushi1105
  Thành viên mới Tham gia: 27/06/2015 Bài viết: 379
  có số 091xxxx555 k a
  #96
 8. nguyentienkts
  Thành viên mới Tham gia: 03/11/2016 Bài viết: 51 Điện thoại: 0941926222
  Có sim 0911 753 777 ko bạn
  #97
 9. 1111111111
  Thành viên chính thức Tham gia: 21/08/2013 Bài viết: 240 Điện thoại: 0903223060
  Cho em ké còn này với ạ 0917.148.777 giá 2.5tr ạ. Trả trước chính chủ
  #98
 10. simdepquynhluu
  Thành viên mới Tham gia: 20/01/2013 Bài viết: 787 Điện thoại: 0973573573
  #99
 11. thuongaof
  Thành viên chính thức Tham gia: 27/04/2012 Bài viết: 560 Điện thoại: 0976434323
  Up cho chủ thớt đông khách!!!

  Bác nào đang làm, sắp hoàn thiện nhà, văn phòng công ty, nhà hàng, showroom, karaoke……thì tham khảo thêm sản phẩm bên mình nha..

  [​IMG]

  [​IMG]

  xem thêm nhiều mẫu cccm vào đây ạ : https://www.facebook.com/Gạch-Lát-Nền-Cao-Cấp-3D-115339975469261/


  TRẦN XUYÊN SÁNG 3D - SANG TRỌNG ĐẲNG CẤP

  ❓Bạn thấy quá nhàm chán với trần thạch cao cổ điển truyền thống và các loại trần treo khác ?
  ❓Bạn muốn có sự đột phá mới lạ trong thiết kế, không gian sang trọng, đẳng cấp thực sự ?

  * Trần xuyên sáng 3D với công nghệ tiên tiến hàng đầu Châu Âu, sản phẩm không những đáp ứng đủ các tiêu chí trên mà còn làm được nhiều hơn thế!
  - Thiết kế trang nhã, hài hòa, kiến tạo không gian mới lạ, hòa quyện cùng thiên nhiên, mang cả thế giới đến ngôi nhà của bạn.
  - Cấu trúc mạng lưới Nano tính năng điều hòa không khí, kháng khuẩn, thân thiện môi trường.
  Tuổi thọ cao trên 10 năm, chống nước, chống axit đặc biệt chống cháy cực tốt chịu nhiệt độ lên đến 200*c.
  - Kích thích sự sang tạo không giới hạn cho các nhà kiến trúc sư, thách thức mọi công trình : Công ty, Khách sạn, Nhà hàng, Showroom, Karaoke, Biệt thự, Nhà phố...
  - Đẳng cấp khác biệt, vẻ đẹp vượt trội là sự lựa chọn hoàn hảo cho thiết kế nội thất.
  * Trần Xuyên Sáng 3D đã và đang trở thành một trong những sản phẩm được các nhà Kiến trúc sư, Chủ đầu tư ưa thích và đánh giá cao bởi tính năng ứng dụng không giới hạn trong thiết kế nội thất, tạo nên vẻ đẹp sang trọng, hiện đại cho mọi công trình.

  Quý Khách quan tâm vui lòng liên hệ : 0976 434 323(Thường Anh)[​IMG]
backtop