store Tải ứng dụng

Quỳnh Lưu Bán-Vinaphone & viettel 999-888-777-666-555-333-567-678-789-678

Mã tin: 795512 - Lượt xem: 73.956 - Trả lời: 126 - Số trang: 13 - Đang xem: Trang 1
Soạn: CV3 795512 gửi 8777 để thêm 24 giờ tin VIP (15k/sms).
 1. simdepquynhluu
  Thành viên mới Tham gia: 20/01/2013 Bài viết: 740 Điện thoại: 0973573573
  SIM VINAPHONE TRẢ TRƯỚC VÀO TÊN CHÍNH CHỦ.
  VÀ GIAO SIM MỌI MIỀN TỔ QUỐC

  Tất cả Sim Đang Cầm Trong Tay.ACE Mua Sim Là Có Ngay


  [​IMG]

  http://www.chovinh.com/threads/478705/
  tất cả sim dưới đều là sim trả trước


  0913.376.234====1.8 tr
  0913.260.234====1.8 tr
  0912.519.234====1.8 tr
  0915.768.234====1.5 tr
  0913.645.345====2.8 tr
  0913.337.727====1.8 tr
  0911.733.727====1.5 tr
  0911.039.099====1.8đb
  0913.111.723====1.0 tr
  09.131415.09====1.8 tr
  0912.6.4.2003 ===1.5 tr
  0946.674.674====6.5 tr
  0947.543.543====6.9 tr
  0943.181.789====4.8 tr
  0949.512.789====3.2 tr
  0942.517.789====3.2 tr
  0916.114.789====6.5 tr
  0946.799.789====8.5 tr

  0946.389.589====.....đb
  0916.909.567====3.8 tr
  0915.769.567====2.8 tr

  0917.661.567====2.8 tr
  0916.815.567====2.8 tr
  0916.625.456====1.5 tr
  0946.456.299====2.2 tr
  0913.819.569====2.0 tr
  0914.345.569====2.2 tr
  0916.979.569====2.5 tr

  0948.222.569====2.8 tr
  0949.222.569====2.8 tr
  0947.333.569====2.8 tr
  0912.638.179====2.5 tr
  0912.639.179====2.5 tr
  0912.639.279====2.5 tr


  094.252.0666====5.5 tr
  0942.413.666====5.0 tr
  0947.834.666====5.0 tr
  0919.725.333====3.0 tr
  0913.745.333====4.2 tr
  0946.527.555====4.2 tr
  0945.527.666====7.0 tr
  0948.637.666====7.5 tr

  0974.456.333====15 tr
  0934.456.333====15 tr
  0945.456.333====15 tr
  0948.456.333====15 tr
  0942.456.555====15 tr

  0915.162.777====6.8 tr
  0915.110.777====7.5 tr
  0947.513.888====9.5 tr
  0946.573.888====9.5 tr
  0943.657.888====9.5 tr

  0915.88.11.99====....đb
  0918.88.55.22====5.8 tr

  0942.6886.97====700k
  0943.818.393====900k

  091.2222.637====....đb
  0916.427.099====800k
  0915.282.990====800k
  0914.921.077====800k
  0915.452.353====600k
  0914.057.737====800k
  0917.578.505====700k
  0917.855.464====600k
  0917.610.377====600k
  0917.510.484====500k
  0916.864.484====600k
  0916.576.008====500k
  091.553.4441====500k
  0916.316.445====500k
  0917.846.171====500k
  0918.099.591====500k
  0915.22.8693====500k
  091.565.9495====600k
  0916.701.585====600k
  0917.676.440====600k
  0916.918.414====500k
  0916.842.171====500k
  0917.544.991====600k
  0949.333.648====800k
  0943.818885==== 800k
  0943.74.8683====600k
  0946.17.8683====600k
  0947.61.8683====600k
  0947.09.8683====600k
  0943.09.8683====600k
  094.200.8683====600k
  0886.456.356====900k
  0888.52.92.82====900k
  0888.168.292====900k
  0888.579.282====900k
  0888.115.272====800k
  0888.533.282====700k
  0888.554.303====500k
  0888.554.332====500k
  0888.144.223====600k
  0888.171.223====600k
  0888.114.022====500k
  0886.456.537====500k
  0886.125.228====350k
  0886.3311.07====350k
  0886.338.987====350k
  0886.229.665====350k

  0912.63.7887====1.5 tr
  0912.63.8778====1.5 tr

  0912.63.9009====1.5 tr
  0912.64.3883====1.5 tr
  0914.65 8683====1.2 tr
  0918.67.2255====1.5 tr
  0942.777.838====1.8 tr
  0918.222.045====1.8 tr
  0914.222.078====2.5 tr
  0917.22.4078====2.5 tr
  0914.88.4078====2.5 tr

  0918.13.4078====....đb
  0919.13.4078====2.2 tr
  0914.32.4078====1.8 tr
  0914.65.4078====1.8 tr
  0945.122.868====1.8 tr
  0946.213.868====1.5 tr
  0918.357.486====1.0 tr
  0917.161 486====1.0 tr
  0919.586.468====1.2 tr
  0916.389.579====1.8 tr

  0912.641.114====1.0 tr
  0912.642.113====1.0 tr
  0912.63.9994====1.0 tr
  0912.63.6664====1.0 tr


  0918.673.078====600k
  0918.675.078====600k
  09474.37.078====600k
  0947.151.078====800k
  0946.040.078====800k
  0947.262.579====990k
  0946.494.579====800k
  0945.644.579====800k
  0945.660.579====800k
  094.3830.579====800k
  0944.786.568====800k

  0912.640.568====....đb
  0944.166.568====980k
  0945.289.568====980k
  0946.748.667====500k
  0943.178.667====500k
  0945.694.667====500k
  0942.864.667====500k
  0949.304.667====500k
  0942.389.667====600k
  0942.198.667====600k
  0949.478.667====500k
  0949.613.667====500k
  0949.579.102====500k
  0912.79.1519====600k
  0912.969.803====500k
  0912.968.914====500k
  0912.84.9887====700k
  0912.2717.69====800k
  0912.5656.34====600k
  0912.052.551====600k
  0912.490.258====500k
  0912.215.106====500k
  0912.703.047====500k
  0912.634.434====700k
  0912.770.160====500k
  0912.745.617====600k
  0912.869.031====500k
  0912.398.019====600k
  0912.104.387====600k
  0912.175.653====500k
  0912.644.399====980k
  0912.644.818====980k
  0912.636.505====980k
  0912.636.151====980k
  0912.644.377====800k
  0912.644.665====800k
  0912.644.009====800k
  0912.64.1286====700k
  0912.644.088====900k
  0912.644.144====900k
  0912.636.335====800k
  0912.644.336====700k
  0912.644.676====800k
  0912.643.179====900k
  0912.641.179====900k
  0912.642.479====700k
  0912.644.479====700k
  0912.636.272====990k
  0912.64.1001====900k
  0912.644.786====700k
  0912.642.866====900k

  0913.9920.68====990k
  0913.9910.86====950k
  0913.9911.50====900k
  0913.9911.76====900k
  0913.9911.85====900k
  0913.9911.92====990k
  0913.9922.75====900k
  0913.9922.85====900k
  0913.9933.06====900k
  0913.9933.07====990k
  0913.216.233====800k
  0913.832.493====500k
  0913.668.594====800k
  0913.634.841====500k
  0913.448.572====500k
  0913.438.702====500k

  0913.435.013====....đb
  0913.340.192====600k
  0913.302.493====500k
  0913.263.361====600k
  0913.093.230====500k
  0913.953.094====600k

  094.515.3078====500k
  094.555.1078====600k
  094.355.1078====600k
  091.399.1078====980k
  094.365.8078====600k
  0913.991.303====800k
  0913.991.038====800k
  0913.991.808====900k
  0913.994.009====900k
  0913.99.2327====500k
  0913.99.2723====500k
  0913.99.2523====500k
  0913.992.791====500k
  0913.072.321====500k
  0913.357.802====500k
  0913.239.871====500k
  0913.057.971====500k
  0913.991.680====600k
  0913.995.680====600k
  0913.992.060====800k
  0913.063.075====700k
  0913.929.072====600k
  0913.863.973====600k
  0913.299.173====600k
  0913.992.511====700k
  0913.989.454====900k
  0913.989.532====600k
  0913.988.630====600k
  0913.142.630====500k
  0913.189.530====500k
  0913.186.430====500k
  0913.886.957====700k
  0913.884.867====600k
  0913.227.965====700k
  0913.283.275====600k
  0913.373.506====700k
  0913.969.803====600k
  0913.355.036====700k
  0913.995.650====600k
  0913.994.960====600k
  091.3223.806====600k
  0913.281.254====500k
  0913.865.254====500k
  0913.359.412====500k
  0913.357.512====600k
  0913.855.309====700k
  0913.277.403====500k
  0913.213.103====500k
  0913.984.153====500k
  0913.319.857====600k
  0913.19.00.17=== 600k
  0913.242.349====500k
  0913.087.549====500k
  0913.348.307====500k
  0913.305.917====500k
  0913.215.908====600k
  0913.196.534====500k
  0913.235.964====500k
  0912.037.010====900k
  0912.987.030====800k
  0912.691.050====800k
  0913.263.050====800k
  0911.768.202====800k
  0911.542.577====700k
  0911.011.936====700k

  0916.973.123====700đb
  sim cặp
  0949.336.303=500k
  0919.336.303=500k

  0948.460.622=500k
  0918.460.622=500k

  0949.333.876=1.0tr
  0919.333.876=1.2tr

  0949.338.569=1.5tr
  0919.338.569=1.8tr

  0944.851.787=500k
  0944.851.878=500k

  0943.819.747=350k
  0943.819.757=500k

  0944.851.757=500k
  0944.851.767=500k

  0918.671.158=500k
  0918.672.158=500k

  0944.851.626=500k
  0944.851.636=500k

  0948.460.519=500k
  0918.460.519=500k

  0948.460.357=500k
  0918.460.357=500k

  0918.670.598=500k
  0918.670.698=500k

  0949.34.2207=500k
  0919.34.2207=500k

  0948.460.498=500k
  0918.460.498=500k

  0949.339.216=500k
  0919.339.216=500k

  0949.335.213=500k
  0919.335.213=500k

  0949.336.719=500k
  0919.336.719=500k

  0915.869.762=500k
  0915.869.726=500k

  0919.335.053=500k
  0949.335.053=500k

  0919.332.792=500k
  0949.332.792=500k

  0919.336.770=500k
  0949.336.770=500k

  0919.338.612=500k
  0949.338.612=500k

  0919.334.365=500k
  0949.334.365=500k

  0919.335.329=500k
  0949.335.329=500k

  0919.340.775=500k
  0949.340.775=500k

  0918.461.336=500k
  0948.461.336=500k

  0919.338.692=500k
  0949.338.692=500k

  0919.336.238=500k
  0949.336.238=500k

  0918.4600.39=500k
  0948.4600.39=500k

  0913.243.872=600k
  0913.243.873=600k

  0919.338.544=500k
  0949.338.544=500k


  0944.863.996=500k
  0944.863.997=500k

  0942.758.667=600k
  0943.758.667=600k

  0945.680.667=600k
  0945.681.667=600k

  094.257.6838=600k
  094.259.6838=600k


  01254.456.567===1.8 tr
  01244.345.567===1.8 tr
  01246.012.234===600k
  0124.386.7888===1.8 tr
  0124.342.7888===1.5 tr
  0124.342.7999===1.5 tr
  0124.370.6888===1.5 tr
  0124.370.6999===1.5 tr
  0124.342.1888===1.2 tr
  0124.242.1888===1.2 tr
  01244.784.888===1.2 tr
  01244.784.999===1.2 tr
  01243.864.888===1.2 tr
  01243.864.999===1.2 tr
  01243.415.888===1.2 tr
  01243.415.999===1.2 tr
  012.447.80888===1.5 tr
  012.447.81888===1.5 tr
  012.447.82888===1.5 tr
  012.447.83999===1.5 tr
  01277.26.8822===900k
  01277.25.6622===800k
  01279.100.500===900k
  01279.100.600===900k
  01294.353.777===900k
  01276.700.666===800k
  01276.700.777===800k
  01259.076.777===700k
  01292.569.777===700k
  01294.379.777===600k
  01243.928.777===500k
  01292.716.777===500k
  01243.823.777===500k
  01238.596.777===500k
  01292.415.777===500k
  01292.409.777===500k
  01243.925.777===500k
  01292.416.777===500k
  01242.695.777===500k
  01272.589.777===500k
  0127.474.3777===500k
  01243.82.1777===500k
  01243.92.1777===500k
  01244.72.1777===500k
  01242.674.777===500k
  01243.924.777===500k
  01243.724.777===500k
  01296.495.777===500k
  01259.085.777===500k
  01279.100.444===500k

  vài em vietnamobi
  0925.897.798====600k
  092.6886.078====680k
  0925.899.828====450k
  0925.899.838====450k
  0925.898.299====500k
  0925.898.399====500k
  0925.898.959====500k
  0923.578.567====500k
  vài em mobifone

  0938.636.078===1.8 tr
  0906.579.569===2.5 tr
  0932.569.568===2.5 tr
  0908.13.2004===1.8 tr
  093.565.2323===1.5 tr
  093.515.2233===1.2 tr
  0935.9922.86===900k
  0935.9222.86===800k
  0906.527.525===500k
  09345 98 365===600k
  09 3534.1618===300k
  093 237 8896===250k
  093 234 1069===250k
  093 234 1159===300k
  0934.600.395===300k
  0903.207.296===300k
  0904.675.737===300k
  0904.758.717===300k
  0902.188.917===300k
  0899.632.166===200k
  0899.608.166===200k
  0899.615.383===200k
  0899.633.357===300k


  01288.004.999===....đb
  01288.001.888===....đb
  01212.805.888===1.5 tr
  01288.001.666===....đb
  01287.474.666===1.0 tr

  01288.004.777===800k
  01202.096.333===600k
  01288.005.444===500k
  01287.474.111===450k
  01287.474.000===350k
  01202.098.000===350k
  01224.374.222===350k
  01288.005.456===300k
  01224.374.456===150k


  mở link dưới để xem viettel
  http://www.chovinh.com/threads/478705/


  Địa chỉ chính : Cửa Hàng Mobile Hải Quân
  Số 27-Khối 3 Thị trấn Cầu Giát-Quỳnh Lưu-Nghệ An

  Hotline,sms,Zalo : 0915.637.637 <<>> 0973.573.753

  VietcomBank : 010.100.108.1339
  AgriBank : 3604.205050.938
  SHB : 100.950.1486
  chủ tk : Phạm Minh Hải
  [​IMG]
  Chỉnh sửa cuối: 09/05/2018
  #1
 2. simdepquynhluu
  Thành viên mới Tham gia: 20/01/2013 Bài viết: 740 Điện thoại: 0973573573
  Chỉnh sửa cuối: 24/05/2015
  #2
 3. Tèo xike
  Thành viên chính thức Tham gia: 21/02/2012 Bài viết: 14.022 Điện thoại: 0978248515
  Bóc tem cái :D
  #3
  Duchuan1990simdepquynhluu thích điều này.
 4. hatinhquehuongtoi039
  Thành viên mới Tham gia: 06/08/2014 Bài viết: 832
  ban 0932635567 gia 300k lh 0983690099
  #4
 5. simdepquynhluu
  Thành viên mới Tham gia: 20/01/2013 Bài viết: 740 Điện thoại: 0973573573
  Hotline : [​IMG] 0973.573.573-0915.637.637
  Chỉnh sửa cuối: 24/05/2015
  #5
 6. simdepquynhluu
  Thành viên mới Tham gia: 20/01/2013 Bài viết: 740 Điện thoại: 0973573573
 7. simdepquynhluu
  Thành viên mới Tham gia: 20/01/2013 Bài viết: 740 Điện thoại: 0973573573
 8. Tèo xike
  Thành viên chính thức Tham gia: 21/02/2012 Bài viết: 14.022 Điện thoại: 0978248515
  Úp
  #8
  simdepquynhluu thích bài này.
 9. thinhngo
  Thành viên mới Tham gia: 02/09/2014 Bài viết: 180
  Ké phát sim taxy37 .0168.337.337.giá bèo .lh 0904632132
  #9
 10. hungdienchau
  Thành viên mới Tham gia: 09/01/2012 Bài viết: 58 Điện thoại: 0979745456
  Cho giá 0912639996 vào 0912212515 nhé đang quan tâm
  #10
  simdepquynhluu thích bài này.
backtop