store Tải ứng dụng

Quỳnh Lưu Bán-Vinaphone & viettel 999-888-777-666-555-333-567-678-789-678

Mã tin: 795512 - Lượt xem: 63.122 - Trả lời: 121 - Số trang: 13 - Đang xem: Trang 1
Soạn: CV3 795512 gửi 8777 để thêm 24 giờ tin VIP (15k/sms).
 1. simdepquynhluu
  Thành viên mới Tham gia: 20/01/2013 Bài viết: 735 Điện thoại: 0973573573
  SIM VINAPHONE TRẢ TRƯỚC VÀO TÊN CHÍNH CHỦ.
  VÀ GIAO SIM MỌI MIỀN TỔ QUỐC

  Tất cả Sim Đang Cầm Trong Tay.ACE Mua Sim Là Có Ngay


  [​IMG]

  http://www.chovinh.com/threads/478705/
  tất cả sim dưới đều là sim trả trước


  0913.376.234=====1.8 tr
  0913.253.234=====1.8đb
  0913.260.234=====1.8 tr
  0912.519.234=====1.8 tr
  0915.768.234=====1.5 tr
  0913.645.345=====2.8 tr
  09.131415.09=====1.8 tr
  0912.6.4.2003 ====1.5 tr
  0946.674.674=====5.8 tr
  0947.543.543=====5.8 tr
  0943.181.789=====4.8 tr
  0949.512.789=====2.8 tr
  0942.517.789=====2.8 tr
  0916.114.789=====5.2 tr
  0946.389.589=====2.5 tr

  0915.886.567=====.....đb
  0916.909.567=====3.5 tr
  0915.769.567=====2.8 tr

  0917.661.567=====2.5 tr
  0916.815.567=====2.5 tr
  0916.625.456=====1.5 tr
  0912.637.678=====.....đb
  0917.222.678=====.....đb

  0946.456.299=====1.8 tr
  0913.819.569=====1.8 tr
  0914.345.569=====1.8 tr
  0916.979.569=====2.5 tr

  0948.222.569=====2.8 tr
  0949.222.569=====2.8 tr
  0947.333.569=====2.8 tr
  0943.999.569=====.....đb
  0903.999.569=====.....đb
  0912.638.179=====2.0 tr
  0912.639.179=====2.0 tr
  0912.639.279=====2.0 tr

  0912.638.979=====.....đb


  0942.520.666=====4.5 tr
  0942.413.666=====4.5 tr
  0947.834.666=====4.5 tr
  0919.725.333=====2.8 tr
  0913.745.333=====3.8 tr
  0946.527.555=====3.5 tr
  0945.527.666=====6.5 tr
  0948.637.666=====6.5 tr
  0943.657.888=====7.5 tr
  0946.573.888=====7.5 tr
  094.558.7999=====12 tr
  0942.456.555=====12 tr

  0946.252.777=====....đb
  0915.109.777=====....đb

  0915.162.777=====6.0 tr
  0915.110.777=====7.0 tr

  0916.599.777=====.....đb
  0946.554.666=====.....đb

  0915.88.11.99=====7.5 tr
  0918.88.55.22=====5.5 tr


  0942.6886.97=====700k
  0943.818.393=====900k
  091.2222.637=====900k
  0944.8.5.1983 ====990k
  0949.333.648=====600k
  0943.818885===== 800k
  0943.74.8683=====500k
  0946.17.8683=====600k
  0947.61.8683=====600k
  0947.09.8683=====600k
  0943.09.8683=====600k
  094.200.8683=====600k
  0888.52.92.82=====900k
  0888.168.292=====900k
  0888.579.282=====900k
  0888.115.272=====800k
  0888.533.282=====700k
  0888.554.303=====500k
  0888.554.332=====500k
  0888.144.223=====600k
  0888.171.223=====600k
  0888.114.022=====500k
  0886.125.228=====350k
  0886.3311.07=====350k
  0886.338.987=====350k
  0886.229.665=====350k


  0912.63.7887=====1.5 tr
  0912.63.8778=====1.5 tr

  0912.63.9009=====1.5 tr
  0912.64.3883=====1.5 tr
  0912.26 8683=====1.5đb
  0914.65 8683=====1.2 tr
  0918.67.2255=====1.5 tr

  094.37.12368=====1.8đb
  0942.777.838=====1.8 tr
  0918.222.045=====1.8 tr
  0914.222.078=====2.5 tr
  0917.22.4078=====2.2 tr
  0914.88.4078=====2.2 tr
  0918.13.4078=====2.2 tr
  0919.13.4078=====2.2 tr
  0914.32.4078=====1.8 tr
  0914.65.4078=====1.8 tr
  0945.122.868=====1.8 tr
  0946.213.868=====1.5 tr
  0918.357.486=====1.0 tr
  0917.161 486=====1.0 tr
  0919.586.468=====1.2 tr
  0916.389.579=====1.8 tr

  0912.641.114=====1.0 tr
  0912.642.113=====1.0 tr
  0912.63.9996=====1.5đb
  0912.63.9994=====1.0 tr
  0912.63.6664=====1.0 tr


  0918.673.078=====600k
  0918.675.078=====600k
  09474.37.078=====600k
  0947.151.078=====800k
  0946.040.078=====800k
  0947.262.579=====990k
  0946.494.579=====800k
  0945.644.579=====800k
  0945.660.579=====800k
  094.3830.579=====800k
  0944.786.568=====800k
  0912.640.568=====990k
  0944.166.568=====980k
  0945.289.568=====980k

  0946.756.569=====....đb
  0946.748.667=====500k
  0943.178.667=====500k
  0945.694.667=====500k
  0942.864.667=====500k
  0949.304.667=====500k
  0942.389.667=====600k
  0942.198.667=====600k
  0949.478.667=====500k
  0949.613.667=====500k
  0949.579.102=====500k
  0912.79.1519=====600k
  0912.969.803=====500k
  0912.968.914=====500k
  0912.84.9887=====700k
  0912.2717.69=====800k
  0912.5656.34=====600k
  0912.052.551=====600k
  0912.490.258=====500k
  0912.215.106=====500k
  0912.7.0304.7=====600k
  0912.634.434=====700k
  0912.770.160=====500k
  0912.745.617=====600k
  0912.869.031=====500k
  0912.398.019=====600k
  0912.104.387=====600k
  0912.175.653=====500k
  0912.644.399=====980k
  0912.644.818=====980k
  0912.636.505=====980k
  0912.636.151=====980k
  0912.644.377=====800k
  0912.644.665=====800k
  0912.644.009=====800k
  0912.64.1286=====700k
  0912.644.088=====900k
  0912.644.144=====900k
  0912.636.335=====800k
  0912.644.336=====700k
  0912.644.676=====800k
  0912.643.179=====900k
  0912.641.179=====900k
  0912.642.479=====700k
  0912.644.479=====700k
  0912.636.272=====990k
  0912.64.1001=====900k

  0916.37.6168=====....đb
  0912.644.786=====700k
  0912.642.866=====900k

  0916.373.886=====....đb

  0913.9920.68=====990k
  0913.9910.86=====950k
  0913.9911.50=====900k
  0913.9911.76=====900k
  0913.9911.85=====900k
  0913.9911.92=====990k
  0913.9922.75=====900k
  0913.9922.85=====900k
  0913.9933.06=====900k
  0913.9933.07=====990k
  0913.216.233=====800k
  0913.832.493=====500k
  0913.668.594=====800k
  0913.634.841=====500k
  0913.448.572=====500k
  0913.438.702=====500k
  0913.435.013=====600k
  0913.340.192=====600k
  0913.302.493=====500k
  0913.263.361=====600k
  0913.093.230=====500k
  0913.953.094=====600k

  094.515.3078=====500k
  094.555.1078=====600k
  094.355.1078=====600k
  091.399.1078=====980k
  094.365.8078=====600k
  0913.991.303=====800k
  0913.991.038=====800k
  0913.991.808=====900k
  0913.994.009=====900k
  0913.99.2327=====500k
  0913.99.2723=====500k
  0913.99.2523=====500k
  0913.992.791=====500k
  0913.072.321=====500k
  0913.357.802=====500k
  0913.239.871=====500k
  0913.057.971=====500k
  0913.991.680=====600k
  0913.995.680=====600k
  0913.992.060=====800k
  0913.063.075=====700k
  0913.929.072=====600k
  0913.863.973=====600k
  0913.299.173=====600k
  0913.992.511=====700k

  0913.995.661=====....đb
  0913.989.454=====900k
  0913.989.532=====600k
  0913.988.630=====600k
  0913.142.630=====500k
  0913.189.530=====500k
  0913.186.430=====500k
  0913.886.957=====700k
  0913.884.867=====600k
  0913.227.965=====700k
  0913.283.275=====600k
  0913.373.506=====700k
  0913.969.803=====600k
  0913.355.036=====700k
  0913.995.650=====600k
  0913.994.960=====600k
  091.3223.806=====600k
  0913.281.254=====500k
  0913.865.254=====500k

  0913.257.712=====....đb
  0913.359.412=====500k
  0913.357.512=====600k
  0913.855.309=====700k
  0913.277.403=====500k
  0913.213.103=====500k
  0913.984.153=====500k
  0913.319.857=====600k
  0913.19.00.17====600k
  0913.242.349=====500k
  0913.087.549=====500k
  0913.348.307=====500k
  0913.305.917=====500k
  0913.215.908=====600k
  0913.196.534=====500k
  0913.235.964=====500k
  0916.973.123=====700k
  sim cặp
  0949.336.303=500k
  0919.336.303=500k

  0948.460.622=500k
  0918.460.622=500k

  0949.333.876=1.0tr
  0919.333.876=1.2tr

  0949.338.569=1.5tr
  0919.338.569=1.8tr

  0944.851.787=500k
  0944.851.878=500k

  0943.819.747=350k
  0943.819.757=500k

  0944.851.757=500k
  0944.851.767=500k

  0918.671.158=500k
  0918.672.158=500k

  0944.851.626=500k
  0944.851.636=500k

  0948.460.519=500k
  0918.460.519=500k

  0948.460.357=500k
  0918.460.357=500k

  0918.670.598=500k
  0918.670.698=500k

  0949.34.2207=500k
  0919.34.2207=500k

  0948.460.498=500k
  0918.460.498=500k

  0949.339.216=500k
  0919.339.216=500k

  0949.335.213=500k
  0919.335.213=500k

  0949.336.719=500k
  0919.336.719=500k

  0915.869.762=500k
  0915.869.726=500k

  0919.335.053=500k
  0949.335.053=500k

  0919.332.792=500k
  0949.332.792=500k

  0919.336.770=500k
  0949.336.770=500k

  0919.338.612=500k
  0949.338.612=500k

  0919.334.365=500k
  0949.334.365=500k

  0919.335.329=500k
  0949.335.329=500k

  0919.340.775=500k
  0949.340.775=500k

  0918.461.336=500k
  0948.461.336=500k

  0919.338.692=500k
  0949.338.692=500k

  0919.336.238=500k
  0949.336.238=500k

  0918.4600.39=500k
  0948.4600.39=500k

  0913.243.872=600k
  0913.243.873=600k

  0919.338.544=500k
  0949.338.544=500k


  0944.863.996=500k
  0944.863.997=500k

  0942.758.667=600k
  0943.758.667=600k

  0945.680.667=600k
  0945.681.667=600k

  094.257.6838=600k
  094.259.6838=600k


  01254.456.567===1.8 tr
  01244.345.567===1.8 tr
  01246.012.234===600k
  0124.386.7888===1.8 tr
  0124.342.7888===1.5 tr
  0124.342.7999===1.5 tr
  0124.370.6888===1.5 tr
  0124.370.6999===1.5 tr
  0124.342.1888===1.2 tr
  0124.242.1888===1.2 tr
  01244.784.888===1.2 tr
  01244.784.999===1.2 tr
  01243.864.888===1.2 tr
  01243.864.999===1.2 tr
  01243.415.888===1.2 tr
  01243.415.999===1.2 tr
  012.447.80888===1.5 tr
  012.447.81888===1.5 tr
  012.447.82888===1.5 tr
  012.447.83999===1.5 tr
  01294.353.777===900k
  01276.700.666===800k
  01276.700.777===800k
  01243.928.777===500k
  01292.716.777===500k
  01292.569.777===500k
  01294.379.777===500k
  01243.823.777===500k
  01238.596.777===500k
  01292.415.777===500k
  01292.409.777===500k
  01243.925.777===500k
  01292.416.777===500k
  01242.695.777===500k
  01272.589.777===500k
  0127.474.3777===500k
  01243.82.1777===500k
  01243.92.1777===500k
  01244.72.1777===500k
  01242.674.777===500k
  01243.924.777===500k
  01243.724.777===500k
  01296.495.777===500k
  01259.085.777===500k
  01259.076.777===500k

  vài em vietnamobi
  0925.897.798====600k
  092.6886.078====680k
  0925.899.828====450k
  0925.899.838====450k
  0925.898.299====500k
  0925.898.399====500k
  0925.898.959====500k
  0923.578.567====500k
  vài em mobifone

  0903.999.569===....đb
  0902.822.789===....đb
  0938.636.078===1.8 tr
  0906.579.569===2.5 tr
  0932.569.568===2.5 tr
  0908.13.2004===1.8 tr
  093.565.2323===1.5 tr
  093.515.2233===1.2 tr
  0935.9922.86===900k
  0935.9222.86===800k
  0906.527.525===500k
  09345 98 365===600k
  09 3534.1618===300k
  093 237 8896===250k
  093 234 1069===250k
  093 234 1159===250k
  0934.600.395===250k
  0903.207.296===250k
  0904.675.737===300k
  0904.758.717===300k
  0902.188.917===250k


  01288.004.999===1.5 tr
  01288.001.888===1.5 tr
  01212.805.888===1.5 tr
  01288.001.666===900k
  01287.474.666===900k

  01288.004.777===800k
  01288.005.333===600k
  01288.005.444===500k


  mở link dưới để xem viettel
  http://www.chovinh.com/threads/478705/


  Địa chỉ chính : Cửa Hàng Mobile Hải Quân
  Khối 3.thị trấn Cầu Giát.Quỳnh Lưu.Nghệ An
  Đối Diện Sân Vận Động Huyện Quỳnh Lưu.Nghệ an
  Gần Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Quỳnh Lưu


  Hotline : 0915.637.637 <<>> 0973.573.573
  Home
  0386.579.579 <<>> 0386.686.686

  Zalo - 0973.573.573
  tài khoản ngân hàng
  VietcomBank : 010.100.108.1339
  AgriBank : 3604.205050.938
  SHB : 100.950.1486
  chủ tk : Phạm Minh Hải
  [​IMG]
  Chỉnh sửa cuối: 09/09/2017
  #1
 2. simdepquynhluu
  Thành viên mới Tham gia: 20/01/2013 Bài viết: 735 Điện thoại: 0973573573
  Chỉnh sửa cuối: 24/05/2015
  #2
 3. Tèo xike
  Thành viên chính thức Tham gia: 21/02/2012 Bài viết: 13.942 Điện thoại: 0978248515
  Bóc tem cái :D
  #3
  Duchuan1990simdepquynhluu thích điều này.
 4. hatinhquehuongtoi039
  Thành viên mới Tham gia: 06/08/2014 Bài viết: 832
  ban 0932635567 gia 300k lh 0983690099
  #4
 5. simdepquynhluu
  Thành viên mới Tham gia: 20/01/2013 Bài viết: 735 Điện thoại: 0973573573
  Hotline : [​IMG] 0973.573.573-0915.637.637
  Chỉnh sửa cuối: 24/05/2015
  #5
 6. simdepquynhluu
  Thành viên mới Tham gia: 20/01/2013 Bài viết: 735 Điện thoại: 0973573573
 7. simdepquynhluu
  Thành viên mới Tham gia: 20/01/2013 Bài viết: 735 Điện thoại: 0973573573
 8. Tèo xike
  Thành viên chính thức Tham gia: 21/02/2012 Bài viết: 13.942 Điện thoại: 0978248515
  Úp
  #8
  simdepquynhluu thích bài này.
 9. thinhngo
  Thành viên mới Tham gia: 02/09/2014 Bài viết: 169
  Ké phát sim taxy37 .0168.337.337.giá bèo .lh 0904632132
  #9
 10. hungdienchau
  Thành viên mới Tham gia: 09/01/2012 Bài viết: 58 Điện thoại: 0979745456
  Cho giá 0912639996 vào 0912212515 nhé đang quan tâm
  #10
  simdepquynhluu thích bài này.
backtop