Minh An tuyển kế toán bán hàng và lái xe hạng C

Mời quảng cáo
Trạng thái tin:
Đã KHÓA
Mã tin: 2588708 - Lượt xem: 1.065 - Trả lời: 10 - Số trang: 2 - Đang xem: Trang 1
Đặt tin VIP ngày: Soạn CV3 2588708 gửi 8777 (15k/sms. Mỗi tin + 24 giờ)
Đặt tin VIP tháng? Bấm vào đây
 1. truongmoc89
  Thành viên mới Tham gia: 30/06/2016 Bài viết: 18 Điện thoại: 0949952882
  Minh An - Công ty sản xuất tôn xốp tại Nghệ An và Hà Tĩnh tuyển dụng:
  -Kế toán bán hàng 2 người làm tại Can Lộc lương từ 7tr đến 9 tr
  -kế toán tài chính 2 người, làm tại Tp Vinh lương từ 6tr- 7tr ,
  -kế toán trưởng 1 người làm tại Can Lộc lương từ 8tr tới 12tr
  -Lái xe bằng C 5 người, giao hàng theo tuyến , yêu cầu có thâm niên lái xe tôn thép, lương từ 8 tới 12 tr .
  - Đứng máy tôn xốp 3 người
  Yêu cầu: khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, ưu tiên những người đã từng chạy máy tôn xốp và tôn lợp,lương từ 8tr đến 9 tr (Làm việc theo ca)
  Địa chỉ:
  1: Nghi Liên, Nghi Lộc, Nghệ An
  2: TT Nghèn , Huyện Can Lộc , Tỉnh hà tĩnh

  Liên hệ: 0968 55 66 99 - 0982.490.455
  Chỉnh sửa cuối: 09/05/2022
  #1
 2. truongmoc89
  Thành viên mới Tham gia: 30/06/2016 Bài viết: 18 Điện thoại: 0949952882
  Minh An - Công ty sản xuất tôn xốp tại Nghệ An và Hà Tĩnh tuyển dụng:
  -Kế toán bán hàng 2 người làm tại Can Lộc lương từ 7tr đến 9 tr
  -kế toán tài chính 2 người, làm tại Tp Vinh lương từ 6tr- 7tr ,
  -kế toán trưởng 1 người làm tại Can Lộc lương từ 8tr tới 12tr
  -Lái xe bằng C 5 người, giao hàng theo tuyến , yêu cầu có thâm niên lái xe tôn thép, lương từ 8 tới 12 tr .
  - Đứng máy tôn xốp 3 người
  Yêu cầu: khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, ưu tiên những người đã từng chạy máy tôn xốp và tôn lợp,lương từ 8tr đến 9 tr (Làm việc theo ca)
  Địa chỉ: TT Nghèn , Huyện Can Lộc , Tỉnh hà tĩnh
  Liên hệ: 0968 55 66 99 - 0982.490.455
  #2
 3. truongmoc89
  Thành viên mới Tham gia: 30/06/2016 Bài viết: 18 Điện thoại: 0949952882
  Minh An - Công ty sản xuất tôn xốp tại Nghệ An và Hà Tĩnh tuyển dụng:
  -Kế toán bán hàng 2 người làm tại Can Lộc lương từ 7tr đến 9 tr
  -kế toán tài chính 2 người, làm tại Tp Vinh lương từ 6tr- 7tr ,
  -kế toán trưởng 1 người làm tại Can Lộc lương từ 8tr tới 12tr
  -Lái xe bằng C 5 người, giao hàng theo tuyến , yêu cầu có thâm niên lái xe tôn thép, lương từ 8 tới 12 tr .
  - Đứng máy tôn xốp 3 người
  Yêu cầu: khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, ưu tiên những người đã từng chạy máy tôn xốp và tôn lợp,lương từ 8tr đến 9 tr (Làm việc theo ca)
  Địa chỉ: TT Nghèn , Huyện Can Lộc , Tỉnh hà tĩnh
  Liên hệ: 0968 55 66 99 - 0982.490.455
  #3
 4. truongmoc89
  Thành viên mới Tham gia: 30/06/2016 Bài viết: 18 Điện thoại: 0949952882
  Minh An - Công ty sản xuất tôn xốp tại Nghệ An và Hà Tĩnh tuyển dụng:
  -Kế toán bán hàng 2 người làm tại Can Lộc lương từ 7tr đến 9 tr
  -kế toán tài chính 2 người, làm tại Tp Vinh lương từ 6tr- 7tr ,
  -kế toán trưởng 1 người làm tại Can Lộc lương từ 8tr tới 12tr
  -Lái xe bằng C 5 người, giao hàng theo tuyến , yêu cầu có thâm niên lái xe tôn thép, lương từ 8 tới 12 tr .
  - Đứng máy tôn xốp 3 người
  Yêu cầu: khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, ưu tiên những người đã từng chạy máy tôn xốp và tôn lợp,lương từ 8tr đến 9 tr (Làm việc theo ca)
  Địa chỉ: TT Nghèn , Huyện Can Lộc , Tỉnh hà tĩnh
  Liên hệ: 0968 55 66 99 - 0982.490.455
  #4
 5. truongmoc89
  Thành viên mới Tham gia: 30/06/2016 Bài viết: 18 Điện thoại: 0949952882
  Minh An - Công ty sản xuất tôn xốp tại Nghệ An và Hà Tĩnh tuyển dụng:
  -Kế toán bán hàng 2 người làm tại Can Lộc lương từ 7tr đến 9 tr
  -kế toán tài chính 2 người, làm tại Tp Vinh lương từ 6tr- 7tr ,
  -kế toán trưởng 1 người làm tại Can Lộc lương từ 8tr tới 12tr
  -Lái xe bằng C 5 người, giao hàng theo tuyến , yêu cầu có thâm niên lái xe tôn thép, lương từ 8 tới 12 tr .
  - Đứng máy tôn xốp 3 người
  Yêu cầu: khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, ưu tiên những người đã từng chạy máy tôn xốp và tôn lợp,lương từ 8tr đến 9 tr (Làm việc theo ca)
  Địa chỉ: TT Nghèn , Huyện Can Lộc , Tỉnh hà tĩnh
  Liên hệ: 0968 55 66 99 - 0982.490.455
  #5
 6. truongmoc89
  Thành viên mới Tham gia: 30/06/2016 Bài viết: 18 Điện thoại: 0949952882
  Minh An - Công ty sản xuất tôn xốp tại Nghệ An và Hà Tĩnh tuyển dụng:
  -Kế toán bán hàng 2 người làm tại Can Lộc lương từ 7tr đến 9 tr
  -kế toán tài chính 2 người, làm tại Tp Vinh lương từ 6tr- 7tr ,
  -kế toán trưởng 1 người làm tại Can Lộc lương từ 8tr tới 12tr
  -Lái xe bằng C 5 người, giao hàng theo tuyến , yêu cầu có thâm niên lái xe tôn thép, lương từ 8 tới 12 tr .
  - Đứng máy tôn xốp 3 người
  Yêu cầu: khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, ưu tiên những người đã từng chạy máy tôn xốp và tôn lợp,lương từ 8tr đến 9 tr (Làm việc theo ca)
  Địa chỉ: TT Nghèn , Huyện Can Lộc , Tỉnh hà tĩnh
  Liên hệ: 0968 55 66 99 - 0982.490.455
  #6
 7. truongmoc89
  Thành viên mới Tham gia: 30/06/2016 Bài viết: 18 Điện thoại: 0949952882
  Minh An - Công ty sản xuất tôn xốp tại Nghệ An và Hà Tĩnh tuyển dụng:
  -Kế toán bán hàng 2 người làm tại Can Lộc lương từ 7tr đến 9 tr
  -kế toán tài chính 2 người, làm tại Tp Vinh lương từ 6tr- 7tr ,
  -kế toán trưởng 1 người làm tại Can Lộc lương từ 8tr tới 12tr
  -Lái xe bằng C 5 người, giao hàng theo tuyến , yêu cầu có thâm niên lái xe tôn thép, lương từ 8 tới 12 tr .
  - Đứng máy tôn xốp 3 người
  Yêu cầu: khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, ưu tiên những người đã từng chạy máy tôn xốp và tôn lợp,lương từ 8tr đến 9 tr (Làm việc theo ca)
  Địa chỉ: TT Nghèn , Huyện Can Lộc , Tỉnh hà tĩnh
  Liên hệ: 0968 55 66 99 - 0982.490.455
  #7
 8. truongmoc89
  Thành viên mới Tham gia: 30/06/2016 Bài viết: 18 Điện thoại: 0949952882
  Minh An - Công ty sản xuất tôn xốp tại Nghệ An và Hà Tĩnh tuyển dụng:
  -Kế toán bán hàng 2 người làm tại Can Lộc lương từ 7tr đến 9 tr
  -kế toán tài chính 2 người, làm tại Tp Vinh lương từ 6tr- 7tr ,
  -kế toán trưởng 1 người làm tại Can Lộc lương từ 8tr tới 12tr
  -Lái xe bằng C 5 người, giao hàng theo tuyến , yêu cầu có thâm niên lái xe tôn thép, lương từ 8 tới 12 tr .
  - Đứng máy tôn xốp 3 người
  Yêu cầu: khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, ưu tiên những người đã từng chạy máy tôn xốp và tôn lợp,lương từ 8tr đến 9 tr (Làm việc theo ca)
  Địa chỉ: TT Nghèn , Huyện Can Lộc , Tỉnh hà tĩnh
  Liên hệ: 0968 55 66 99 - 0982.490.455
  #8
 9. truongmoc89
  Thành viên mới Tham gia: 30/06/2016 Bài viết: 18 Điện thoại: 0949952882
  Minh An - Công ty sản xuất tôn xốp tại Nghệ An và Hà Tĩnh tuyển dụng:
  -Kế toán bán hàng 2 người làm tại Can Lộc lương từ 7tr đến 9 tr
  -kế toán tài chính 2 người, làm tại Tp Vinh lương từ 6tr- 7tr ,
  -kế toán trưởng 1 người làm tại Can Lộc lương từ 8tr tới 12tr
  -Lái xe bằng C 5 người, giao hàng theo tuyến , yêu cầu có thâm niên lái xe tôn thép, lương từ 8 tới 12 tr .
  - Đứng máy tôn xốp 3 người
  Yêu cầu: khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, ưu tiên những người đã từng chạy máy tôn xốp và tôn lợp,lương từ 8tr đến 9 tr (Làm việc theo ca)
  Địa chỉ: TT Nghèn , Huyện Can Lộc , Tỉnh hà tĩnh
  Liên hệ: 0968 55 66 99 - 0982.490.455
  #9
 10. truongmoc89
  Thành viên mới Tham gia: 30/06/2016 Bài viết: 18 Điện thoại: 0949952882
  Minh An - Công ty sản xuất tôn xốp tại Nghệ An và Hà Tĩnh tuyển dụng:
  -Kế toán bán hàng 2 người làm tại Can Lộc lương từ 7tr đến 9 tr
  -kế toán tài chính 2 người, làm tại Tp Vinh lương từ 6tr- 7tr ,
  -kế toán trưởng 1 người làm tại Can Lộc lương từ 8tr tới 12tr
  -Lái xe bằng C 5 người, giao hàng theo tuyến , yêu cầu có thâm niên lái xe tôn thép, lương từ 8 tới 12 tr .
  - Đứng máy tôn xốp 3 người
  Yêu cầu: khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, ưu tiên những người đã từng chạy máy tôn xốp và tôn lợp,lương từ 8tr đến 9 tr (Làm việc theo ca)
  Địa chỉ: TT Nghèn , Huyện Can Lộc , Tỉnh hà tĩnh
  Liên hệ: 0968 55 66 99 - 0982.490.455
  #10
Trạng thái tin:
Đã KHÓA
backtop