store Tải ứng dụng

Hướng dẫn Hồ sơ - thủ tục thành lập công ty tại Nghệ An

Mời quảng cáo
Mã tin: 2219440 - Lượt xem: 8.366 - Trả lời: 7
Đặt tin VIP ngày: Soạn CV3 2219440 gửi 8777 (15k/sms. Mỗi tin + 24 giờ)
Đặt tin VIP tháng? Bấm vào đây
 1. Giấy Phép Kinh Doanh
  Thành viên mới Tham gia: 06/03/2020 Bài viết: 67 Điện thoại: 0982532655
  Hướng dẫn Hồ sơ - thủ tục thành lập công ty tại Nghệ An

  – Quy định, thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên tại nghệ an
  – Quy định, thủ tục thành lập công ty Cổ Phần tại nghệ an - Hồ sơ
  – Quy định, thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại nghệ an
  – Quy định, thủ tục thành lập văn phòng đại diện tại nghệ an
  – Quy định, thủ tục thành lập chi nhánh tại nghệ an

  Pháp luật quy định về công ty TNHH một thành viên tại Nghệ An
  Lựa chọn loại hình công ty để đăng ký kinh doanh là một vấn đề của chủ doanh nghiệp phải tìm hiểu. Loại hình nào cũng có ưu điểm và nhược điểm riêng. Phú Hưng xin chia sẻ với quý khách một số thông tin pháp luật quy định về công ty TNHH một thành viên tại Nghệ An, để quý khách lựa chọn loại hình phù hợp nhất.

  I. Thế nào là công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên?
  1. Là Doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

  2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.

  [​IMG]
  Pháp luật quy định về công ty TNHH một thành viên tại Nghệ An​

  II. Thực hiện góp vốn thành lập công ty TNHH 1 thành viên:

  1. Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

  2. Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  3. Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, chủ sở hữu công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ. Trường hợp này, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước khi công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ.

  4. Chủ sở hữu chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty, thiệt hại xảy ra do không góp, không góp đủ, không góp đúng hạn vốn điều lệ.

  III. Quyền của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên:

  1. Chủ sở hữu công ty là tổ chức có các quyền sau đây:
  a) Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

  b) Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;

  c) Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý công ty;

  d) Quyết định dự án đầu tư phát triển;

  đ) Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;

  e) Thông qua hợp đồng vay, cho vay và các hợp đồng khác do Điều lệ công ty quy định có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;

  g) Quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;

  h) Quyết định tăng vốn điều lệ của công ty; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác;

  i) Quyết định thành lập công ty con, góp vốn vào công ty khác;

  k) Tổ chức giám sát và đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty;

  l) Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty;

  m) Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty;

  n) Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá sản;

  o) Quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

  2. Chủ sở hữu công ty là cá nhân có các quyền sau đây:

  a) Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

  b) Quyết định đầu tư, kinh doanh và quản trị nội bộ công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

  c) Quyết định tăng vốn điều lệ, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác;

  d) Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty;

  đ) Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty;

  e) Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá sản;

  g) Quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

  IV. Nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty:

  1. Góp đầy đủ và đúng hạn vốn điều lệ công ty.

  2. Tuân thủ Điều lệ công ty.

  3. Phải xác định và tách biệt tài sản của chủ sở hữu công ty và tài sản của công ty. Chủ sở hữu công ty là cá nhân phải tách biệt các chi tiêu của cá nhân và gia đình mình với các chi tiêu trên cương vị là Chủ tịch công ty và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

  4. Tuân thủ quy định của pháp luật về hợp đồng và pháp luật có liên quan trong việc mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê và các giao dịch khác giữa công ty và chủ sở hữu công ty.

  5. Chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác; trường hợp rút một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ đã góp ra khỏi công ty dưới hình thức khác thì chủ sở hữu và cá nhân, tổ chức có liên quan phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty.

  6. Chủ sở hữu công ty không được rút lợi nhuận khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

  7. Thực hiện nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

  V. Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên tại Nghệ An:
  Hồ sơ bao gồm:

  – Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;

  – Điều lệ công ty;

  – Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP;

  – Danh sách người đại diện theo ủy quyền theo mẫu quy định tại Phụ lục I-10 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.

  – Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

  + Giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân;

  + Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức;

  + Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);

  THỦ TỤC NHANH CHÓNG – THUẬN TIỆN
  Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

  CÔNG TY TNHH HỢP TÁC PHÚ HƯNG
  Điện thoại: 0919.892269 – 0982.697.685

  Các bài viết liên quan:
  1. Thành lập công ty tại Nghệ An;
  2. Đăng ký kinh doanh tại Nghệ An;
  3. Ưu nhược điểm các loại hình công ty;
  4. Những lưu ý khi thành lập công ty tại Nghệ An;
  5. Dịch vụ kế toán thuế tại Nghệ An;
  6. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tỉnh nghệ an
  7. Quy định về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại Nghệ An
  8. Mã số doanh nghiệp và mã số thuế
  9. Thủ tục hồ sơ thay đổi tên công ty tại Nghệ An
  10. Thủ tục hồ sơ thông báo tạm ngừng kinh doanh tại Nghệ An
  11. Chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH tại Nghệ An
  12. Tăng giảm vốn điều lệ công ty tại Nghệ An
  13. Bổ sung thêm người đại diện theo pháp luật tại Nghệ An
  14. Thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Nghệ An
  15. Thay đổi địa chỉ công ty tại Nghệ An
  16. Giải thể doanh nghiệp
  17. Chia tách doanh nghiệp tại Nghệ An
  18. Mua bán sáp nhập doanh nghiệp tại Nghệ An
  Lý lịch tư pháp tại nghệ an

  ----------------- GIẤY PHÉP KINH DOANH ---------------------------------
  1. GP Vệ sinh an toàn thực phẩm
  2. GP Công ty sản xuất mỹ phẩm
  3. GP Chứng chỉ năng lực xây dựng
  4. GP an ninh trật tự
  5. GP Phòng cháy chữa cháy
  6. GP lao động cho người nước ngoài
  7. GP kinh doanh dịch vụ cầm đồ
  8. GP kinh doanh xăng dầu
  9. GP kinh doanh thuốc - dược phẩm
  10. Thành lập hợp tác xã tại nghệ an
  11. Đăng ký chất lượng hàng hóa tại Nghệ An
  12. Công bố lưu hành mỹ phẩm tại Nghệ An
  13. Cấp giấy phép tư vấn du học tại Nghệ An
  14. Cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm tại Nghệ An
  15. Thành lập trung tâm tin học, ngoại ngữ tại Nghệ An
  16. Visa du lịch
  Cấp phiếu Lý lịch tư pháp tại nghệ an
  Thành lập công ty TNHH một thành viên tại nghệ an;
  Chỉnh sửa cuối: 10/03/2020
  #1
 2. LUAT-88
  Thành viên mới Tham gia: 06/02/2020 Bài viết: 111 Điện thoại: 0982532655
  Công ty tnhh 1thành viên
  #2
 3. Giấy Phép Kinh Doanh
  Thành viên mới Tham gia: 06/03/2020 Bài viết: 67 Điện thoại: 0982532655
 4. Giấy Phép Kinh Doanh
  Thành viên mới Tham gia: 06/03/2020 Bài viết: 67 Điện thoại: 0982532655
  Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm VSATTP
  #4
 5. Giấy Phép Kinh Doanh
  Thành viên mới Tham gia: 06/03/2020 Bài viết: 67 Điện thoại: 0982532655
  Điện thoại: 08 337 89 337– 08 337 28 337 - 0919892269 - 0982697685
  #5
 6. Giấy Phép Kinh Doanh
  Thành viên mới Tham gia: 06/03/2020 Bài viết: 67 Điện thoại: 0982532655
  Thành lập công ty
  #6
 7. doiconngheo
  Thành viên mới Tham gia: 10/12/2015 Bài viết: 108
  Người nước ngoài muốn thành lập công ty du học tại vinh phí ntn vậy?
  #7
 8. Giấy Phép Kinh Doanh
  Thành viên mới Tham gia: 06/03/2020 Bài viết: 67 Điện thoại: 0982532655
  Hồ sơ thành lập công ty
  #8
backtop