store Tải ứng dụng

Chỉ từ 500d/1tr 1 ngày

Mời quảng cáo
Mã tin: 2054190 - Lượt xem: 44 - Trả lời: 10 - Số trang: 2 - Đang xem: Trang 1
Đặt tin VIP ngày: Soạn CV3 2054190 gửi 8777 (15k/sms. Mỗi tin + 24 giờ)
Đặt tin VIP tháng? Bấm vào đây
 1. Nguoicodon227
  Thành viên mới Tham gia: 09/03/2019 Bài viết: 200 Điện thoại: 0968966029
  Khoản vay từ 5 - 140 triệu. Các bạn sẽ được vay khi có 1 TRONG 8 điều kiện sau:


  1. Có đăng ký xe máy chính chủ > 3 tháng
  2. Có tham gia bảo hiểm nhân thọ ( chồng vợ đứng tên đều được )
  3.Có hóa đơn điện chính chủ hoặc ng nhà trên 150.000 đồng/tháng.
  4.Khách hàng có Hợp đồng tín dụng vay tiêu dùng của tổ chức tài chính tín dụng khác ( Đang có khoản vay tại Ngân hàng khác...hoặc đã trả xong trước đó trả tốt..)
  5.Đang có hợp đồng mua trả góp (mua điện thoại, xe máy trả góp........)
  6. Có giấy phép kinh doanh trên 3 tháng

  7.Đi làm có lương từ 3 triệu trở lên ( Đối với kh vay theo lương )

  8. Tài khoản ngân hàng hay giao dịch trong tháng > 6 triệu 1 lần
  Nếu có 1 trong 8 điều kiện trên liên hệ ngay 0968.966.029
  * Hồ sơ đơn giản - Nhanh chóng
  * Vui lòng liên hệ: 
  ZALO 0799147480 hoặc 0369.543.678 để được tư vấn cụ thể.
  #1
 2. Nguoicodon227
  Thành viên mới Tham gia: 09/03/2019 Bài viết: 200 Điện thoại: 0968966029
  Khoản vay từ 5 - 140 triệu. Các bạn sẽ được vay khi có 1 TRONG 8 điều kiện sau:


  1. Có đăng ký xe máy chính chủ > 3 tháng
  2. Có tham gia bảo hiểm nhân thọ ( chồng vợ đứng tên đều được )
  3.Có hóa đơn điện chính chủ hoặc ng nhà trên 150.000 đồng/tháng.
  4.Khách hàng có Hợp đồng tín dụng vay tiêu dùng của tổ chức tài chính tín dụng khác ( Đang có khoản vay tại Ngân hàng khác...hoặc đã trả xong trước đó trả tốt..)
  5.Đang có hợp đồng mua trả góp (mua điện thoại, xe máy trả góp........)
  6. Có giấy phép kinh doanh trên 3 tháng

  7.Đi làm có lương từ 3 triệu trở lên ( Đối với kh vay theo lương )

  8. Tài khoản ngân hàng hay giao dịch trong tháng > 6 triệu 1 lần
  Nếu có 1 trong 8 điều kiện trên liên hệ ngay 0968.966.029
  * Hồ sơ đơn giản - Nhanh chóng
  * Vui lòng liên hệ: 
  ZALO 0799147480 hoặc 0369.543.678 để được tư vấn cụ thể.
  #2
 3. Nguoicodon227
  Thành viên mới Tham gia: 09/03/2019 Bài viết: 200 Điện thoại: 0968966029
  Khoản vay từ 5 - 140 triệu. Các bạn sẽ được vay khi có 1 TRONG 8 điều kiện sau:


  1. Có đăng ký xe máy chính chủ > 3 tháng
  2. Có tham gia bảo hiểm nhân thọ ( chồng vợ đứng tên đều được )
  3.Có hóa đơn điện chính chủ hoặc ng nhà trên 150.000 đồng/tháng.
  4.Khách hàng có Hợp đồng tín dụng vay tiêu dùng của tổ chức tài chính tín dụng khác ( Đang có khoản vay tại Ngân hàng khác...hoặc đã trả xong trước đó trả tốt..)
  5.Đang có hợp đồng mua trả góp (mua điện thoại, xe máy trả góp........)
  6. Có giấy phép kinh doanh trên 3 tháng

  7.Đi làm có lương từ 3 triệu trở lên ( Đối với kh vay theo lương )

  8. Tài khoản ngân hàng hay giao dịch trong tháng > 6 triệu 1 lần
  Nếu có 1 trong 8 điều kiện trên liên hệ ngay 0968.966.029
  * Hồ sơ đơn giản - Nhanh chóng
  * Vui lòng liên hệ: 
  ZALO 0799147480 hoặc 0369.543.678 để được tư vấn cụ thể.
  #3
 4. Nguoicodon227
  Thành viên mới Tham gia: 09/03/2019 Bài viết: 200 Điện thoại: 0968966029
  Khoản vay từ 5 - 140 triệu. Các bạn sẽ được vay khi có 1 TRONG 8 điều kiện sau:


  1. Có đăng ký xe máy chính chủ > 3 tháng
  2. Có tham gia bảo hiểm nhân thọ ( chồng vợ đứng tên đều được )
  3.Có hóa đơn điện chính chủ hoặc ng nhà trên 150.000 đồng/tháng.
  4.Khách hàng có Hợp đồng tín dụng vay tiêu dùng của tổ chức tài chính tín dụng khác ( Đang có khoản vay tại Ngân hàng khác...hoặc đã trả xong trước đó trả tốt..)
  5.Đang có hợp đồng mua trả góp (mua điện thoại, xe máy trả góp........)
  6. Có giấy phép kinh doanh trên 3 tháng

  7.Đi làm có lương từ 3 triệu trở lên ( Đối với kh vay theo lương )

  8. Tài khoản ngân hàng hay giao dịch trong tháng > 6 triệu 1 lần
  Nếu có 1 trong 8 điều kiện trên liên hệ ngay 0968.966.029
  * Hồ sơ đơn giản - Nhanh chóng
  * Vui lòng liên hệ: 
  ZALO 0799147480 hoặc 0369.543.678 để được tư vấn cụ thể.
  #4
 5. Nguoicodon227
  Thành viên mới Tham gia: 09/03/2019 Bài viết: 200 Điện thoại: 0968966029
  Khoản vay từ 5 - 140 triệu. Các bạn sẽ được vay khi có 1 TRONG 8 điều kiện sau:


  1. Có đăng ký xe máy chính chủ > 3 tháng
  2. Có tham gia bảo hiểm nhân thọ ( chồng vợ đứng tên đều được )
  3.Có hóa đơn điện chính chủ hoặc ng nhà trên 150.000 đồng/tháng.
  4.Khách hàng có Hợp đồng tín dụng vay tiêu dùng của tổ chức tài chính tín dụng khác ( Đang có khoản vay tại Ngân hàng khác...hoặc đã trả xong trước đó trả tốt..)
  5.Đang có hợp đồng mua trả góp (mua điện thoại, xe máy trả góp........)
  6. Có giấy phép kinh doanh trên 3 tháng

  7.Đi làm có lương từ 3 triệu trở lên ( Đối với kh vay theo lương )

  8. Tài khoản ngân hàng hay giao dịch trong tháng > 6 triệu 1 lần
  Nếu có 1 trong 8 điều kiện trên liên hệ ngay 0968.966.029
  * Hồ sơ đơn giản - Nhanh chóng
  * Vui lòng liên hệ: 
  ZALO 0799147480 hoặc 0369.543.678 để được tư vấn cụ thể.
  #5
 6. Nguoicodon227
  Thành viên mới Tham gia: 09/03/2019 Bài viết: 200 Điện thoại: 0968966029
  Khoản vay từ 5 - 140 triệu. Các bạn sẽ được vay khi có 1 TRONG 8 điều kiện sau:


  1. Có đăng ký xe máy chính chủ > 3 tháng
  2. Có tham gia bảo hiểm nhân thọ ( chồng vợ đứng tên đều được )
  3.Có hóa đơn điện chính chủ hoặc ng nhà trên 150.000 đồng/tháng.
  4.Khách hàng có Hợp đồng tín dụng vay tiêu dùng của tổ chức tài chính tín dụng khác ( Đang có khoản vay tại Ngân hàng khác...hoặc đã trả xong trước đó trả tốt..)
  5.Đang có hợp đồng mua trả góp (mua điện thoại, xe máy trả góp........)
  6. Có giấy phép kinh doanh trên 3 tháng

  7.Đi làm có lương từ 3 triệu trở lên ( Đối với kh vay theo lương )

  8. Tài khoản ngân hàng hay giao dịch trong tháng > 6 triệu 1 lần
  Nếu có 1 trong 8 điều kiện trên liên hệ ngay 0968.966.029
  * Hồ sơ đơn giản - Nhanh chóng
  * Vui lòng liên hệ: 
  ZALO 0799147480 hoặc 0369.543.678 để được tư vấn cụ thể.
  #6
 7. Nguoicodon227
  Thành viên mới Tham gia: 09/03/2019 Bài viết: 200 Điện thoại: 0968966029
  Khoản vay từ 5 - 140 triệu. Các bạn sẽ được vay khi có 1 TRONG 8 điều kiện sau:


  1. Có đăng ký xe máy chính chủ > 3 tháng
  2. Có tham gia bảo hiểm nhân thọ ( chồng vợ đứng tên đều được )
  3.Có hóa đơn điện chính chủ hoặc ng nhà trên 150.000 đồng/tháng.
  4.Khách hàng có Hợp đồng tín dụng vay tiêu dùng của tổ chức tài chính tín dụng khác ( Đang có khoản vay tại Ngân hàng khác...hoặc đã trả xong trước đó trả tốt..)
  5.Đang có hợp đồng mua trả góp (mua điện thoại, xe máy trả góp........)
  6. Có giấy phép kinh doanh trên 3 tháng

  7.Đi làm có lương từ 3 triệu trở lên ( Đối với kh vay theo lương )

  8. Tài khoản ngân hàng hay giao dịch trong tháng > 6 triệu 1 lần
  Nếu có 1 trong 8 điều kiện trên liên hệ ngay 0968.966.029
  * Hồ sơ đơn giản - Nhanh chóng
  * Vui lòng liên hệ: 
  ZALO 0799147480 hoặc 0369.543.678 để được tư vấn cụ thể.
  #7
 8. Nguoicodon227
  Thành viên mới Tham gia: 09/03/2019 Bài viết: 200 Điện thoại: 0968966029
  Khoản vay từ 5 - 140 triệu. Các bạn sẽ được vay khi có 1 TRONG 8 điều kiện sau:


  1. Có đăng ký xe máy chính chủ > 3 tháng
  2. Có tham gia bảo hiểm nhân thọ ( chồng vợ đứng tên đều được )
  3.Có hóa đơn điện chính chủ hoặc ng nhà trên 150.000 đồng/tháng.
  4.Khách hàng có Hợp đồng tín dụng vay tiêu dùng của tổ chức tài chính tín dụng khác ( Đang có khoản vay tại Ngân hàng khác...hoặc đã trả xong trước đó trả tốt..)
  5.Đang có hợp đồng mua trả góp (mua điện thoại, xe máy trả góp........)
  6. Có giấy phép kinh doanh trên 3 tháng

  7.Đi làm có lương từ 3 triệu trở lên ( Đối với kh vay theo lương )

  8. Tài khoản ngân hàng hay giao dịch trong tháng > 6 triệu 1 lần
  Nếu có 1 trong 8 điều kiện trên liên hệ ngay 0968.966.029
  * Hồ sơ đơn giản - Nhanh chóng
  * Vui lòng liên hệ: 
  ZALO 0799147480 hoặc 0369.543.678 để được tư vấn cụ thể.
  #8
 9. Nguoicodon227
  Thành viên mới Tham gia: 09/03/2019 Bài viết: 200 Điện thoại: 0968966029
  Khoản vay từ 5 - 140 triệu. Các bạn sẽ được vay khi có 1 TRONG 8 điều kiện sau:


  1. Có đăng ký xe máy chính chủ > 3 tháng
  2. Có tham gia bảo hiểm nhân thọ ( chồng vợ đứng tên đều được )
  3.Có hóa đơn điện chính chủ hoặc ng nhà trên 150.000 đồng/tháng.
  4.Khách hàng có Hợp đồng tín dụng vay tiêu dùng của tổ chức tài chính tín dụng khác ( Đang có khoản vay tại Ngân hàng khác...hoặc đã trả xong trước đó trả tốt..)
  5.Đang có hợp đồng mua trả góp (mua điện thoại, xe máy trả góp........)
  6. Có giấy phép kinh doanh trên 3 tháng

  7.Đi làm có lương từ 3 triệu trở lên ( Đối với kh vay theo lương )

  8. Tài khoản ngân hàng hay giao dịch trong tháng > 6 triệu 1 lần
  Nếu có 1 trong 8 điều kiện trên liên hệ ngay 0968.966.029
  * Hồ sơ đơn giản - Nhanh chóng
  * Vui lòng liên hệ: 
  ZALO 0799147480 hoặc 0369.543.678 để được tư vấn cụ thể.
  #9
 10. Nguoicodon227
  Thành viên mới Tham gia: 09/03/2019 Bài viết: 200 Điện thoại: 0968966029
  Khoản vay từ 5 - 140 triệu. Các bạn sẽ được vay khi có 1 TRONG 8 điều kiện sau:


  1. Có đăng ký xe máy chính chủ > 3 tháng
  2. Có tham gia bảo hiểm nhân thọ ( chồng vợ đứng tên đều được )
  3.Có hóa đơn điện chính chủ hoặc ng nhà trên 150.000 đồng/tháng.
  4.Khách hàng có Hợp đồng tín dụng vay tiêu dùng của tổ chức tài chính tín dụng khác ( Đang có khoản vay tại Ngân hàng khác...hoặc đã trả xong trước đó trả tốt..)
  5.Đang có hợp đồng mua trả góp (mua điện thoại, xe máy trả góp........)
  6. Có giấy phép kinh doanh trên 3 tháng

  7.Đi làm có lương từ 3 triệu trở lên ( Đối với kh vay theo lương )

  8. Tài khoản ngân hàng hay giao dịch trong tháng > 6 triệu 1 lần
  Nếu có 1 trong 8 điều kiện trên liên hệ ngay 0968.966.029
  * Hồ sơ đơn giản - Nhanh chóng
  * Vui lòng liên hệ: 
  ZALO 0799147480 hoặc 0369.543.678 để được tư vấn cụ thể.
  #10
backtop