store Tải ứng dụng

Mẫu NA9 – Đơn xin cấp mới, cấp lại giấy miễn thị thực 5 năm cho người nước ngoài

Mời quảng cáo
Lượt xem: 340 - Trả lời: 0
 1. workpermit hoabinh
  Thành viên mới Tham gia: 09/04/2018 Bài viết: 615 Điện thoại: 0967054971
  Biểu mẫu NA9 – Đơn xin cấp mới, cấp lại giấy miễn thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam. Biểu mẫu này dùng cho những người nước ngoài thuộc trường hợp được cấp miễn thị thực theo quy định của Luật xuất nhập cảnh 2015.

  1. Cơ sở pháp lý.
  Biểu mẫu NA9, Đơn xin cấp mới, cấp lại giấy miễn thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam ban hành kèm theo thông tư số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015.

  2. Nội dung mẫu NA9.


  TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY MIỄN THỊ THỰC (1)

  APPLICATION FORM FOR ISSUANCE/REISSUANCE

  OF A VISA EXEMPTION CERTIFICATE


  1- Họ tên (chữ in hoa):……………………………………………………………………………………………

  Full name (in capital letters)

  2- Giới tính: Nam Nữ 3- Sinh ngày…….tháng…….năm………………..

  *** Male Female Date of birth (Day, Month, Year)

  4- Nơi sinh:………………………………………………………………………………………………………….

  Place of birth

  5- Quốc tịch gốc: ……………………………………….6- Quốc tịch hiện nay:………………………….

  Nationality at birth Current nationality

  7- Hộ chiếu/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế số……………………………………………………………

  Passport or International Travel Document number

  Cơ quan cấp: …………………………….. có giá trị đến ngày:………/…………./………….

  Issuing authority: Expiry date (Day, Month, Year)

  8- Nghề nghiệp:………………………………….

  Occupation

  9- Địa chỉ cư trú, nơi làm việc hiện nay ở nước ngoài: …………………………………………….

  Current residential, business address abroad: ……………………………………………….

  Số điện thoại/Email:……………………………………..

  Telephone/Email

  10- Địa chỉ cư trú ở Việt Nam trước khi xuất cảnh định cư ở nước ngoài (nếu có)

  Previous residential address in Viet Nam before residing abroad (if any)

  ……………………………………………….……………………………………………………….

  11- Địa chỉ liên hệ tại Việt Nam ……………………………………………………………………………

  Contact address in Viet Nam

  Số điện thoại:……………………………………………………………………………………………………..

  Telephone

  12- Trẻ em dưới 14 tuổi đi cùng hộ chiếu (họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh)……….

  Accompanying minors (under 14 years old) included in the applicant’s passport (full name, ***, date of birth (Day, Month, Year)).

  …………………………….………………………………………………………………………………………

  13- Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được cấp giấy miễn thị thực (3)…………………….

  Supporting documents to prove the eligibility for a Visa Exemption Certificate

  Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật.

  I declare to the best of my knowledge that all the above particulars are correct


  Làm tại: ……………. ngày ……..tháng …….năm …………………………………………………….

  Done at date (Day, Month, Year)

  Người đề nghị (ký, ghi rõ họ tên)

  The applicant’s signature and full name

  [​IMG]

  Tải mẫu NA9 tại đây: Mẫu-NA9,-Tờ-khai-đề-nghị-cấp-mới,-cấp-lại-giấy-miễn-thị-thực-cho-người-nước-ngoài.

  3. Lưu ý.
  [​IMG]
  Mẫu NA9- Tờ khai đề nghị cấp mới, cấp lại giấy miễn thị thực cho người nước ngoài

  Ghi chú/Notes (theo mẫu trên)

  (1) Mỗi người khai 1 bản, kèm hộ chiếu/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế; nộp trực tiếp tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

  Submit in person one completed application form enclosed with passport or International Travel Document at the VietNamese Diplomatic Mission or at theImmigration Department.

  (2) Kèm 02 ảnh mới chụp, cỡ 4x6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính mầu (01 ảnh dán vào tờ khai, 01 ảnh để rời)

  Enclose 02 recently taken photos in 4x6cm size, with white background, front view, bare head without sunglasses (one photo on the form and the other separate).

  (3) Kèm bản sao một trong các giấy tờ: Giấy khai sinh, Giấy đăng ký kết hôn, Hộ chiếu Việt Nam hết giá trị, Giấy chứng minh nhân dân, Số hộ khẩu hoặc các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam

  Enclose one certified copy of one of the following documents: Birth Certificate, Marriage Certificate, expired Vietnamese Passport, ID Card, Family Registration Booklet or other documents as stipulated by the Vietnamese Law.

  4. Liên hệ
  Để biết thêm thông tin chi tiết về mẫu Na9- đơn xin cấp mới, cấp lại giấy miễn thị thực 5 năm cho người nước ngoài và các vấn đề liên quan khác như Giấy phép lao động, Visa,Thẻ tạm trú, Quý khách vui lòng liên hệ:

  0904 677 628.

  Nguồn: workpermit.vn
  #1
backtop