store Tải ứng dụng

Dịch vụ thành lập công ty, tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Nghệ An, Hà Tĩnh

Mời quảng cáo
Lượt xem: 3.173 - Trả lời: 120 - Số trang: 13 - Đang xem: Trang 10
 1. dangkykinhdoanhhatinh
  Thành viên mới Tham gia: 11/06/2016 Bài viết: 3.102 Điện thoại: 0919892269
  #1
 2. dangkykinhdoanhhatinh
  Thành viên mới Tham gia: 11/06/2016 Bài viết: 3.102 Điện thoại: 0919892269
  việc viết hóa đơn GTGT đối với trường hợp này giống như viết hóa đơn mua bán thông thường nhưng không kê khai thuế GTGT.
  #91
 3. dangkykinhdoanhhatinh
  Thành viên mới Tham gia: 11/06/2016 Bài viết: 3.102 Điện thoại: 0919892269
  DV: Thay đổi ngành nghề, thay đổi trụ sở, tên gọi, Giám đốc, Tăng giảm vốn điều lệ, chuyển nhượng vốn góp.
  #92
 4. dangkykinhdoanhhatinh
  Thành viên mới Tham gia: 11/06/2016 Bài viết: 3.102 Điện thoại: 0919892269
  Bộ phận kế toán căn cứ chứng từ liên quan hạch toán việc thanh lý tài sản.
  #93
 5. dangkykinhdoanhhatinh
  Thành viên mới Tham gia: 11/06/2016 Bài viết: 3.102 Điện thoại: 0919892269
  Sơ yếu lý lịch tư pháp nghệ an
  #94
 6. dangkykinhdoanhhatinh
  Thành viên mới Tham gia: 11/06/2016 Bài viết: 3.102 Điện thoại: 0919892269
  điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư được áp dụng thực hiện theo quy định của Luật đầu tư 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.
  #95
 7. dangkykinhdoanhhatinh
  Thành viên mới Tham gia: 11/06/2016 Bài viết: 3.102 Điện thoại: 0919892269
  Căn cứ kết quả kiểm kê, quá trình theo dõi sử dụng tài sản, bộ phận quản lý tài sản lập tờ trình đề nghị thanh lý tài sản.
  #96
 8. dangkykinhdoanhhatinh
  Thành viên mới Tham gia: 11/06/2016 Bài viết: 3.102 Điện thoại: 0919892269
  Văn bản pháp luật
  #97
 9. dangkykinhdoanhhatinh
  Thành viên mới Tham gia: 11/06/2016 Bài viết: 3.102 Điện thoại: 0919892269
  Điều kiện thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam
  #98
 10. dangkykinhdoanhhatinh
  Thành viên mới Tham gia: 11/06/2016 Bài viết: 3.102 Điện thoại: 0919892269
  Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Nghệ An
  #99
 11. dangkykinhdoanhhatinh
  Thành viên mới Tham gia: 11/06/2016 Bài viết: 3.102 Điện thoại: 0919892269
  Dịch vụ tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Nghệ An, Hà Tĩnh
backtop